ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญทอดผ้าป่าไฟฟ้าและร่วมสร้างอาคารเรือสำเภาทอง (สําหรับใช้ปฏิบัติธรรม)

 Mettatham    3 ธ.ค. 2556

ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ มูลนิธิโพธิวัณณา จ. ฉะเชิงเทรา และขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรือสำเภาทอง (สําหรับใช้ปฏิบัติธรรม)

ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าไฟฟ้า สืบเนื่องจากทางมูลนิธิโพธิวัณณา มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จึงต้องทำการเพิ่มขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะสามารถรองรับการใช้งานได้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบุญ ประธานกองละ 2,500 บาท หรือ ร่วมสมทบทุนตามกำลังศรัทธา

ซึ่งคุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ได้เตรียมแผ่นจารึกคติธรรมคำสอน บรรจุอยู่ในกรอบสวยงามมอบให้เป็นที่ระลึก สําหรับผู้ที่เป็นประธาน เพื่อเตือนสติคุณและคนที่คุณรักและปรารถนาดีให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (อานิสงส์ : ชีวิตจะสว่างไสว มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว)


โดยท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้โดยตรงผ่านธนาคาร

บัญชี : กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามชัยเขต เลขที่บัญชี 238-0-29506-9


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 089-219-6523 หรือ 083-028-5767 ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา ทุกๆ ท่าน สาธุ


แหล่งที่มา ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา   


ที่มา : ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา


ร่วมบุญสร้างอาคารเรือสำเภาทอง (สําหรับใช้ปฏิบัติธรรม) ณ ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา


ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณาขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรือสำเภาทอง 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 ห้องรับประทานอาหาร
ชั้นที่ 2 ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม
ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติธรรม

ถ้าหากท่านใดสนใจร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมสมทบสร้างอาคารเรือสำเภาทอง สามารถโอนเงินมาร่วมบุญได้ที่

บัญชีกองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามชัยเขต ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 238-0-29506-9


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 089-219-6523 หรือ 083-028-5767 ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา ทุกๆ ท่าน สาธุ


แหล่งที่มา https://www.facebook.com/PotiwannaFoundation


• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• "จะดีจะเลวอยู่ที่ตัวเอง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ให้เรารู้จักพิจารณาว่าสิ่งที่เราเชื่อว่ามีคุณค่าในชีวิตของเรา เราได้มาจากไหน

• "รากฐานเบื้องต้น" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• วัดโสธรวราราม วรวิหาร

• การเขวออกจากทางที่ถูกต้อง ทีละเล็ก ทีละน้อย โดยเราไม่รู้สึกว่าหลง เพราะไม่มีเครื่องวัดที่ละเอียดพอ ผิดไปวันละ ๑ องศา หกเดือนเป็น ๑๘๐ องศา ทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้เรียบร้อยแล้ว

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย