ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญทอดผ้าป่าไฟฟ้าและร่วมสร้างอาคารเรือสำเภาทอง (สําหรับใช้ปฏิบัติธรรม)

 Mettatham   3 ธ.ค. 2556

ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ มูลนิธิโพธิวัณณา จ. ฉะเชิงเทรา และขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรือสำเภาทอง (สําหรับใช้ปฏิบัติธรรม)

ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าไฟฟ้า สืบเนื่องจากทางมูลนิธิโพธิวัณณา มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จึงต้องทำการเพิ่มขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะสามารถรองรับการใช้งานได้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบุญ ประธานกองละ 2,500 บาท หรือ ร่วมสมทบทุนตามกำลังศรัทธา

ซึ่งคุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ได้เตรียมแผ่นจารึกคติธรรมคำสอน บรรจุอยู่ในกรอบสวยงามมอบให้เป็นที่ระลึก สําหรับผู้ที่เป็นประธาน เพื่อเตือนสติคุณและคนที่คุณรักและปรารถนาดีให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (อานิสงส์ : ชีวิตจะสว่างไสว มีปัญญาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว)


โดยท่านสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้โดยตรงผ่านธนาคาร

บัญชี : กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามชัยเขต เลขที่บัญชี 238-0-29506-9


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 089-219-6523 หรือ 083-028-5767 ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา ทุกๆ ท่าน สาธุ


แหล่งที่มา ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา


ที่มา : ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา


ร่วมบุญสร้างอาคารเรือสำเภาทอง (สําหรับใช้ปฏิบัติธรรม) ณ ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา


ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณาขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรือสำเภาทอง 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 ห้องรับประทานอาหาร
ชั้นที่ 2 ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรม
ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติธรรม

ถ้าหากท่านใดสนใจร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมสมทบสร้างอาคารเรือสำเภาทอง สามารถโอนเงินมาร่วมบุญได้ที่

บัญชีกองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามชัยเขต ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 238-0-29506-9


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 089-219-6523 หรือ 083-028-5767 ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา ทุกๆ ท่าน สาธุ


แหล่งที่มา https://www.facebook.com/PotiwannaFoundation


หมายเหตุ ท่านใดที่ได้โอนเงิน เข้าทำบุญในคราวนี้ หลังจากที่โอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาโทรไปแจ้ง ทางมูลนิธิโพธิวัณณาด้วยว่าเงินที่ท่านโอน ท่านโอนเพื่อทำบุญอะไร เพราะว่าทางมูลนิธิโพธิวัณณา จะได้แยกถูกต้อง จะได้ตรงตามเจตนาของผู้ที่ทำบุญ เพราะ บัญชี กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิโพธิวัณณา ธนาคารกรุงไทย สาขาสนามสนามชัยเขต 238-0-29506-9 นี้ เป็นบัญชีที่เปิดขี้น เพื่องานกุศลของทางมูลนิธิโพธิวัณณาทุกอย่าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่เพื่องานบุญคราวนี้อย่างเดียวเท่านั้น ขอแจ้งให้ทุกๆท่านทราบด้วย เบอร์โทรของทางมูลนิธิโพธิวัณณา 089-219-6523 083-028-5767 ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านด้วยเทอญขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ มูลนิธิโพธิวัณณา จ. ฉะเชิงเทรา และขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรือสำเภาทอง (สําหรับใช้ปฏิบัติธรรม) ในคราวนี้ด้วยเทอญ


ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ มูลนิธิโพธิวัณณา จ. ฉะเชิงเทรา และขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรือสำเภาทอง (สําหรับใช้ปฏิบัติธรรม) ในคราวนี้ด้วยเทอญ


ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


 เปิดอ่านหน้านี้  4591 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย