ร่วมบุญสร้างพระประธานและพระสาวก ณ วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

 Mettatham    3 พ.ย. 2556

ร่วมบุญสร้างพระประธานและพระสาวก ณ วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

ข้าพเจ้าขอประชาสัมพันธ์งานบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ของวัดป่านาคำน้อย ให้ทุกท่านๆได้ทราบดังนี้ขณะนี้ ทาง วัดป่านาคำน้อย อุดรธานี (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)กำลังสร้างศาลาหลังใหม่และสร้างพระประธาน พระสาวกด้านซ้ายขวา ในการสร้างพระประธาน และพระสาวกด้านซ้ายขวาคราวนี้ ได้มีผู้ถวายปัจจัยและกำลังจะถวายปัจจัยร่วมสร้างอยู่เนืองๆ..งานนี้ต้องใช้ปัจจัยสูงมาก

ถ้าท่านผู้ใดได้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้เกิดมีจิตศรัทธา จะร่วมบุญสร้างพระประธานและพระสาวกด้านซ้ายขวา เพื่อ ประดิษฐาน ณ ศาลาหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้าง ทางด้านนอก ตรงข้ามวัดป่านาคำน้อย สามารถร่วมบุญได้ดังนี้


โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงที่วัดป่าคำน้อย หรือโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านผือ เลขที่บัญชี 403-340-664-3 ชื่อบัญชี “วัดนาคำน้อย ”

หรือติดต่อ 081-829-5213


การติดต่อกับวัด


วัดป่านาคำน้อย หมู่ 7 บ้านนาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380


หมายเหตุ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี ) บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่บัญชี 859-103449-7 ชื่อบัญชี “วัดนาคำน้อยเพื่อสร้างพระประธานและพระะสาวกโดยพระอธิการอินทร์ถวาย สันตุสสโก ” ซึ่งเคยแจ้งนั้น ตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้ ขอให้โอนเข้าบัญชีดังกล่าวข้างต้นแทนแหล่งอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพ

https://www.facebook.com/Watpanakhamnoi?fref=ts
watpanakamnoi.com   


ที่มา : https://www.facebook.com/Watpanakhamnoi?fref=ts watpanakamnoi.com


ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด 🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย

• บทพระคาถาโพธิบาทสะเดาะเคราะห์

• "พุทโธ เป็นอย่างไร" (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)

• ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน

• การ์ตูน เรื่อง "นรก สวรรค์ ของพ่อแม่อยู่ที่ลูก" - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• ."จิตอันเดียวเป็นศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย