วัดนี้อ่านว่าอย่างไรค่ะ

     

วัดมเหยงคฤณ์ อ่านว่าอะไรค่ะ   
ที่ถูกต้องคือ มเหยงคณ์ ไม่มีตัว "ฤ"

อ่านว่า มะ - เห - ยง


• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• "ปลง คือวางลงอย่าแบกมัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย