วัดนี้อ่านว่าอย่างไรค่ะ
    

วัดมเหยงคฤณ์ อ่านว่าอะไรค่ะ
ที่ถูกต้องคือ มเหยงคณ์ ไม่มีตัว "ฤ"

อ่านว่า มะ - เห - ยง


ปัญญาน้อยรู้จักวัดนี้ได้ไงอ่ะ


เคยฟัง เอ็มพีสาม จากพระอาจารย์วัดนี้ค่ะ


 3,604 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย