กำหนดการทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประจำปี พุทธศักราช 2556

 Mettatham    20 ต.ค. 2556

กำหนดการทอดกฐินวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประจำปี พุทธศักราช 2556

๑. วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร หลวงปู่แบน ธนากโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 ก่อนฉันจังหัน

๒. สำนักสงฆ์บ้านเวินชัย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย ยโสธร หลวงปู่แสง ญาณวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๓. วัดป่าดงใหญ่ ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังจังหัน

๔. วัดป่าอนุตตรธรรม บ้านทุ่งพนมวัน ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นวัดสายหลวงปู่วัน อุตฺตโม
พระอาจารย์วรัญญู จกฺกวโร เจ้าอาวาส ทอดกฐิน ว้นอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๕. วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ อุดรธานี พระอาจารย์สมเกียรติ ชิตมาโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๖. วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน พิจิตร วัดหลวงปู่จันทา ถาวโร / พระอาจารย์เสถียร กนฺตสีโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๗. วัดถ้ำบูชา(ภูวัว) บ.ดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา บึงกาฬ หลวงปู่ทองคำ กาญฺจนวณฺโณ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๘. วัดสนามพราหมณ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี หลวงปู่เอื้อม ชุตินฺธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 น.

๙. วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วัดหลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต / พระอาจารย์มหามานพ จาครโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 12.30 น.

๑๐. วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม ลพบุรี หลวงปู่สรวง วรสุทฺโธ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น.

๑๑. วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร บ้านตาลเลียน ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน
สามารถโอนปัจจัยเข้ามาบัญชี พระสมเกียรติ ชิตมาโร
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 401-1-76830-8

๑๒. วัดโตนด ต.บางยี่โร่ อ.หลังสวน ชุมพร วัดหลวงปู่มหาผิน สุมโน
ทอดกฐินวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 เริ่ม 07.00 น. เป็นต้นไป

๑๓. วัดถ้ำพระ-ภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ หลวงพ่อเสถียร คุณวโร
ทอดกฐินวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๑๔. วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม สกลนคร วัดหลวงปู่ฝั้น อาจาโร / หลวงปู่แปลง สุนธโร
ทอดกฐินวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 (วันปิยมหาราช) หลังฉันจังหัน

๑๕. วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง อุดรธานี หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน /พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.

๑๖. วัดป่านาคูณ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ อุดรธานี หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๑๗. วัดป่าหนองกอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ อุดรธานี หลวงปู่เพียร วิริโย
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน(รอคณะเจ้าภาพเสร็จจากกฐินวัดป่านาคูณ)

๑๘. วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน) ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร หลวงปู่อว้าน เขมโก
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๑๙. วัดป่าสันติกาวาส ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน อุดรธานี วัดหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล/พระอาจารย์สมหมาย อตฺตมโน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๐. วัดป่าปางกึ๊ด ต.อินทขิล อ.แม่แตง เชียงใหม่ หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร เมตตามาเป็นประธาน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๑. วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร วัดหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก/หลวงปู่ประสาร สุมโน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๒. วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๓. วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) ต.นาแสง อ.ศรีวิไล บึงกาฬ วัดหลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ หลวงตาแยง สุขกาโม
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๔. ที่พักสงฆ์ประชาคมบ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม มหาสารคาม (บ้านเกิดหลวงปู่ศรี มหาวีโร)
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๕. วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง เลย หลวงปู่คำดี ปภาโส / หลวงปู่เผย วิริโย
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๖. วัดป่าบ้านเพิ่ม ต.บ้านก้อง อ.นายูง อุดรธานี พระอาจารย์คำสด อรุโณ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๗. วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง เลย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม/หลวงพ่อดาด สิริปญฺโญ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๒๘. วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง บุรีรัมย์ วัดหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ / พระอาจารย์ประเสริฐ ขนฺติโก
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น.

๒๙. วัดเขาล้อม(วัดควนจง) ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม สงขลา หลวงปู่มหาจิต จิตฺตวโร-ประธานสงฆ์
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.

๓๐. วัดป่าอัมพวัน ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรั พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร
วันเสาร์ที่ 26-27 ตุลาคม 2556

๓๑. วัดป่าภูทอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ อุดรธานี วัดหลวงพ่อคูณ สุเมโธ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 12.00 น.

๓๒.วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.

๓๓. วัดศรีอภัยวัน จ.เลย (หลวงปู่ท่อน)
กฐิน 26-27 ตุลาคม 2556

๓๔. วัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหันท่านที่มีจิตศรัทธา สามารร่วมบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา ราษฎร์เกษมอุทิศ พิจิตร ชื่อ พระครูสันติวรญาณ(พระอ่ำ ธมฺมกาโม)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 349-0-04521-1

๓๕. วัดป่าสันติกาวาส ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน อุดรธานี วัดหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล/พระอาจารย์สมหมาย อตฺตมโน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน ท่านที่มีจิตศรัทธา สามารร่วมบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร ธกส. สาขา ไชยวานชื่อ วัดป่าสันติกาวาสเลขที่ 019-592-9602-98

๓๖. วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี หลวงปู่ลี กุสลธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน(จากประสบการณ์ ทอดประมาณ 07.30 น.)

๓๗. วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(ภูสังโฆ) ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 09.30 น.

๓๘. วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง สกลนคร พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๓๙. วัดป่าม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ เลย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2554 หลังฉันจังหัน

๔๐. วัดป่าสมบูรณ์ธรรม บ.ห้วยหิน ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ พิษณุโลก หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๑. วัดป่าโป่งกระทิง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา ราชบุรี หลวงพ่อมงคล สิริมงฺคโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๒. วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ พระอาจารย์จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๓. วัดถ้ำเป็ด ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร หลวงพ่อก้าน จิตฺตธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๔. วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๕. วัดป่าศิลาอาสน์ บ.หนองหิน ต.หนองหิน อ.เมือง ยโสธร วัดหลวงปู่กูด รกฺขิตสีโล / พระอาจารย์สุรินทร์ กุสลจิตฺโต
(กฐินสร้างเจดีย์บูรพาจารย์)ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๖. วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง เลย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๗. วัดปริตตบรรพต ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง เลย พระอาจารย์ทองหนัก สงฺกิจฺโจ / หลวงปู่สังข์ ฐานิสฺสโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๘. วัดป่าศาลาน้อย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เลย พระอาจารย์นิพนธ์ อภิปสนฺโน
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๔๙. วัดป่าพรหมวิหาร ต.โนนเมือง อ.โนนสัง หนองบัวลำภู หลวงปู่สาย เขมธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๕๐. วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๕๑. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ.ห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ/พระอาจารย์แจ๋ว ธมฺมธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ช่วงเช้า

๕๒. วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ วัดหลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต/พระอาจารย์มหาศรีนวล วิมโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น.

๕๓. วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย นนทบุรี พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสงฺวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.

๕๔. วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง ระยอง พระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโณ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.

๕๕. วัดป่าอัมพวัน ต.หนองรี อ.เมือง ชลบุรั พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.

๕๖. วัดราชายตนบรรพต(เขาต้นเกด) ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ หลวงปู่ก้าน ฐิตธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.

๕๗. วัดป่าเชิงเลน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๓๗ ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พระอาจารย์ภัลลพ อภิปาโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.


๕๘. วัดป่าหนองแซง (ราษฎรสงเคราะห์) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ / หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น.

๕๙. วัดป่ามัชฌิมาวาส ต.ลำพาน อ.เมือง กาฬสินธุ์ หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 11.19 น.

๖๐. วัดประชาสนธิ(วัดน้ำตกห้วยยาง) ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ หลวงปู่สุพรรณ ปญฺญาวุโฒ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00 น.


ที่มา : facebook.com เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน-สายท่านพระอาจารย์มั่น-ภูริทัตโต


๖๑. วัดป่าเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หลวงปู่อุทัย สิริธโร
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๖๒.วัดป่าเขาผา ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พระอาจารย์ชัยนาท(น้อย) อโสโก
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๖๓. วัดป่าบ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน สกลนคร หลวงปู่เคน เขมาสโย
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๖๔. วัดป่าโพธิญาณ(วัดเขื่อน-สาขาที่ 8 วัดหนองป่าพง) ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร อุบลราชธานี หลวงพ่อบุญชู ฐิตคุโณ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.

๖๕. วัดป่าแก้วชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๖๖.วัดป่าสีห์พนมประชาราม ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร หลวงปู่บุญมา คมภีรธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๖๗. วัดป่าหลวงปู่ลี กุสลธโร(ภูหินลาดช่อฟ้า) ต.โนนทัน อ.เมือง หนองบัวลำภู หลวงปู่ลี กุสลธโร เมตตามาเป็นประธาน
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๖๘. วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์/
พระอาจารย์อำนวย สุขวฑฺฒโน เจ้า อาวาสทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน เสร็จแล้วมีพิธีบรรจุผอบทองคำขึ้นสู่ ยอดฉัตรและพิธียกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

๖๙. สำนักสงฆ์สิริธโรภาวนา ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พระอาจารย์วิสิทธิ์ (ลาย) สนฺติงฺกโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน หลวงปู่อุทัย สิริธโร เมตตามาเป็นประธานในพิธี

๗๐. วัดดอยเทพนิมิต(ถ้ำเกีย) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี วัดหลวงปู่มี(หลวงปู่เกล้า) ปมุตฺโต / พระอาจารย์กุศล พุทฺธสโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๗๑. วัดเขาเจริญธรรม ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๗๒. วัดป่าเหวไฮ บ.ป่ากุง ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตู จ.อุดรธานี
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังจังหัน

๗๓. วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง วัดท่านพ่อเฟื่อง โชติโก / พระอาจารย์สุชิน ปริปุณฺโณ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน


๗๔. วัดถ้ำภูมิดล ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน สกลนคร พระอาจารย์บุญหลาย อคฺคธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน


๗๕. มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซ.ยิ่งอำนวย (จรัญสนิทวงศ์ 37) แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน


๗๖. วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก ปทุมธานี วัดหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท/ พระอาจารย์บุญช่วย ปุญฺญวนฺโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๗๗. วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว ยโสธร หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๗๘. วัดป่าเวฬุวนาราม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง เลย หลวงพ่อสมศรี อตฺตสิริ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๗๙. วัดป่าถ้ำแกลบ ต.ศรีสองรัก อ.เมือง เลย หลวงปู่อร่าม ชินวํโส
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๐. วัดป่ากกโพธิ์วังก่ำ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย เลย พระอาจารย์แสง จิรวฑฺฒโก
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๑. วัดป่าคำแคนเหนือ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น หลวงปู่มหาโส กสฺสโป
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๒. วัดอนาลโยทิพยาราม ต.สันป่าม่วง อ.เมือง พะเยา หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๓. วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ บึงกาฬ หลวงปู่อุดม ญาณรโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๔. วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๕. วัดป่าศิลาวาส บ้านดินทรายอ่อน(เหนือ) ต.หัวนา อ.เมือง หนองบัวลําภู พระอาจารย์พเยาว์ โชติวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๖. วัดหินหมากเป้ง ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตฺโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๗. วัดป่านิโครธาราม ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ อุดรธานี หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๘. วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ต.บ้านจั่น อ.เมือง อุดรธานี หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร / พระอาจารย์นครินทร์ ปริมุตฺโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๘๙. วัดศรีหมากหญ้า ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ อุดรธานี พระจันโทปมาจารย์(หลวงปู่สว่าง อจโล)
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๐. วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง หนองบัวลำภู หลวงปู่ขาว อนาลโย / หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.

๙๑. วัดถ้ำเขาปรางค์ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี หลวงพ่อสุวัฒน์ คมฺภีรปญฺโญ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น.

๙๒. วัดแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน คาดว่าหลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร จะเป็นประธาน
ทอดกฐินวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๓.วัดภูผาผึ้ง ต.กกตูม อ.ดงหลวง มุกดาหาร หลวงปู่อ้ม สุขกาโม
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ก่อนฉันจังหัน

๙๔. วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล อ.เพ็ญ อุดรธานี หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมโม เมตตามาเป็นประธานในพิธี
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน (กฐินสร้างศาลา)

๙๕. สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู ต.ชะอม อ.แก่งคอย สระบุรี พระอาจารย์ปิ๋ว อภิวณฺโณ(พระอุปัฏฐากหลวงตามหาบัว)
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน พร้อมมีพิธีฉลองศาลา หลวงปู่อุทัย สิริธโร เมตตามาเป็นประธาน

๙๖. วัดพุมุด ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค กาญจนบุรี หลวงพ่อบุญเรือง กิตฺติปุญฺโญ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๗. วัดสิริปุญญาราม ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง เลย หลวงพ่อผจญ อสโม /หลวงพ่อสำราญ เตชวโร
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน(พร้อมงานบำเพ็ญกุศล 100 วัน หลวงพ่อผจญ)

๙๘. วัดสวนป่าสิริธโร ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา ในอุปถัมภ์ของหลวงพ่อสาคร ธมฺมาวุโธ / พระอาจารย์มณี สุมโน เจ้าอาวาส
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

๙๙. ที่พักสงฆ์สุจิตรา ถ.พุทธมณฑลสาย 2(ซอย 9) กทม. หลวงปู่เอื้อม ชุตินฺธโร วัดสนามพราหมณ์ เมตตามาเป็นประธาน
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 น.

๙๐. วัดแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก กระบี่ หลวงปู่เนตร จิรปุญฺโญ
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น.

๙๑. วัดทุ่งมะเซอย่อ ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี พระอาจารย์นที
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 น.

๙๒. วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง ชลบุรี พระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตฺโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

๙๓. วัดป่าสุทธิภาวัน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง ชลบุรี พระอาจารย์พิษณุ นิติธมฺโม / หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร เมตตาเป็นประธาน
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๔. วัดธรรมประดิษฐ์ ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ อุดรธานี หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมโม เมตตามาเป็นประธานในพิธี
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๕. สำนักสงฆ์ภูเขาล้อม(สาขาของหลวงปู่อุทัย สิริธโร) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง นครราชสีมา หลวงปู่อุทัย สิริธโร เมตตามาเป็นประธานในพิธี
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๖. วัดป่าภูแปก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง เลย พระอาจารย์มณฑน์จิตต์เกษม ธมฺมธโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๗. วัดป่าดงพระ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน สกลนคร พระอาจารย์เติมศักดิ์ ยุตฺตธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๘.วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง พิษณุโลก หลวงปู่ลี ถาวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๙. วัดป่าบ้านน้ำภู ต.นาอ้อ อ.เมือง เลย หลวงปู่พัน ฐิตธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน


๑๐๐. วัดสันติวัฒนา ต.สักหลง อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ หลวงปู่เปรื่อง ฐานํกโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๒. วัดรัตนวนาราม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง พะเยา หลวงพ่อคำมูล ชิตมาโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๓. วัดป่าสุขเกษม(วัดสามัคคีสิริมงคล) ต.หนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู หลวงปู่บุญมา สุชีโว
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๙๕. วัดป่าดานศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ บึงกาฬ หลวงปู่คำตัน ฐิตธมฺโม / พระอาจารย์บุญโลม ธมฺมวุฑฺโฒ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ช่วงเช้า

๙๖. วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ หนองคาย หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม / พระอาจรย์สุพจน์ พุทฺธธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน
(หมายเหตุ - ฉลองเจดีย์หลวงปู่ต้น สุทฺธิกาโม+กฐิน 9-10 พฤศจิกายน 2556)

๙๗. วัดป่ารัตนวัน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา หลวงพ่อสุเมโธ /พระอาจารย์ญาณธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 น.

๙๘. วัดป่าธรรมคีรี(จันดีอนุสรณ์) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา พระอาจารย์คม อภิวโร
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

๑๐๐. วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล / หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

๑๐๑. วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ๒๓๙ บ้านโคกสะอาด ต.บ้านหมี อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา พระอาจารย์ภัลลพ อภิปาโล เมตตามาเป็นประธานในพิธี
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น.

๑๐๒. วัดเขาโอภาส(วัดสาขาวัดบุญญาวาส) ต.หนองม่วง อ.วังจันทร์ ระยอง พระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตฺโต
เมตตามาเป็นประธานในพิธี/ พระอาจารย์ประทีป คุตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสทอดกฐินวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.

๑๐๓. วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร / พระอาจารย์สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม
ทอดกฐินวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 หลังฉัน

๑๐๔. วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วาริชำราบ จ.อุบลราชธานี หลวงปู่ชา สุภทฺโท / หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 (วันลอยกระทง) ช่วงเช้า(ส่วนใหญ่ทอดก่อนฉัน ประมาณ 08.00 น.)

๑๐๕. วัดถ้ำจุนโท ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด ตาก พระอาจารย์สัมฤทธิ์(เขียว) ฐิตสิทธิ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 (วันลอยกระทง) หลังฉันจังหัน

๑๐๖. วัดประชาคมวนาราม ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด วัดหลวงปู่ศรี มหาวีโร/หลวงพ่อทองอินทร์ กตปุญฺโญ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 (วันลอยกระทง) หลังฉันจังหัน

๑๐๗. วัดถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ อุดรธานี วัดหลวงปู่คำพอง ติสฺโส/พระอาจารย์สมาน กุสุโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 (วันลอยกระทง) เวลา 10.00 น.


๑๐๘. วัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ
วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ งานทอดผ้ากฐินวัดเวฬุวัน
จากweb วัดป่ามณีกาญจน์

๑๐๙. วัดญาณวิริยาพุทธวิหาร เมืองกัลกัตตา อินเดีย หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ เมตตาเป็นประธาน
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 (วันลอยกระทง)

๑๑๐. วัดป่าหลวงปู่ลี กุสลธโร(ภูหินลาดช่อฟ้า) ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หลวงปู่ลี กุสลธโร เป็นประธาน
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๑๑๑. วัดถ้ำเป็ด ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร หลวงปู่ก้าน จิตฺตธมฺโม
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน


๑๑๒. วัดธาตุฝุ่น ต.ค้อใต้ อ.ส่วางแดนดิน จ.สกลนคร หลวงพ่อเลื่อน โอภาโส
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 หลังฉันจังหัน

๑๑๓. วัดป่าดานศรีสำราญ บ้านนาคำ ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ (หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม/พระอาจารย์บุญโลม ธฺมมวุฑโฒ)
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหัน

๑๑๔. วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย / พระมนต์ชายชาญภิรักษ์ สิริปญฺโญ (พระอุปัฏฐากหลวงพ่อพุธ)
ทอดกฐินวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หลังฉันจังหัน

๑๑๕. วัดถ้ำกกดู่ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี/เจ้าอาวาส พระอาจารย์สมาน กุสุโม
ทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น.

๑๑๖. วัดถ้ำาพญาช้างเผือก อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย
ทอดกฐิน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 หลังจังหัน (หมายเหตุ : วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 สมโภช พระใหญ่)

๑๑๗. วัดป่าดงเย็น ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พระอาจารย์สมยศ อจโล ประธานสงฆ์
กำหนดทอดกฐิน วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 หลังฉันจังหันเช้า ประมาณ 11.00 น.
สถานธรรม (ป่าใหม่) ก่อนฉันจังหันเช้า 056-401444ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


แหล่งอ้างอิง facebook.com เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน-สายท่านพระอาจารย์มั่น-ภูริทัตโต


 4,183 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย