ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมมงคล เพื่อบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์

 Mettatham   14 ต.ค. 2556

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมมงคล เพื่อบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์

ร่วมกันทำบุญกฐินสามัคคีวัดธรรมมงคล วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ร่วมกันบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์
ทำบุญผ้าไตรจีวร โทร 02-311-1387
สนใจเป็นเจ้าภาพโรงทาน ติดต่อ 02-332-4145

ทำบุญโอนเงินผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาสุขุมวิท64 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ "วัดธรรมมงคล" เลขที่บัญชี 017-1-34900-8

หมายเหตุ หมายเหตุ นอกจากบัญชีดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถ โอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64 บัญชีชื่อ พระวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (บูรณะพระมหาเจดีย์) เลขที่บัญชี 017-0-10283-1 อีกบัญชีหนึ่ง
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะพระวิริยะมหาเจดีย์ ทอด ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท ๑๐๑ พระโขนง กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.


ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะพระวิริยะมหาเจดีย์ ทอด ณ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท ๑๐๑ พระโขนง กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

เนื่องด้วยพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เป็นมหาปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระเกศาธาตุ พระอุรังคธาตุ เป็นที่เรียน - สอน - ปฏิบัติสมาธิ - สวดมนต์ ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งได้รับประโยชน์สูงสุดแก่มหาชน อีกทั้งมีห้องสมุดสำหรับประชาชน พิพิธภัณฑ์และสำนักเรียนของพระภิกษุ-สามเณรเป็นจำนวนมาก บัดนี้กำลังทำการบูรณะให้เกิดความมั่นคงและสง่างาม อันจักได้เป็นที่เคารพสักการะบูชาต่อไปชั่วกาลนาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากในการบูรณะปฏิสังขรณ์ สำหรับท่านที่บริจาคทำบุญร่วมบูรณะพระมหาเจดีย์ในครั้งนี้จักเป็นกุศลยิ่ง ซึ่งเป็นการต่ออายุด้วย ขอเชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาเทอญ


วิธีการร่วมทำบุญทอดกฐินบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์

มาทำบุญด้วยตนเองที่ วัดธรรมมงคล ( ศาลา ๘๔ ปี - สถาบันพลังจิตตานุภาพ )

ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์หรือเช็คในนาม " เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล "

หรือโอนปัจจัยผ่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขุมวิท ๖๔
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี " วัดธรรมมงคล "
เลขที่บัญชี ๐๑๗-๑-๓๔๙๐๐-๘

หมายเหตุ นอกจากบัญชีดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถ โอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาสุขุมวิท 64 บัญชีชื่อ พระวิริยังค์ บุญฑีย์กุล (บูรณะพระมหาเจดีย์) เลขที่บัญชี 017-0-10283-1 อีกบัญชีหนึ่ง


ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. ๐๒-๓๓๒๔๑๔๕, ๐๒-๓๑๑๑๓๘๗ โทรสาร. ๐๒-๗๓๐๖๓๓๕
หรือ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทาน - เจ้าภาพถวายผ้าไตร
โทร. ๐๒-๓๑๑๑๓๘๗, ๐๒-๓๑๑๓๙๐๓

แหล่งอ้างอิง วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร


ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ท่านผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านไปร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร ตั้งโรงทาน ในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ขออนุโมทนาบุญสาธการ ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกๆท่านด้วยเทอญ


 เปิดอ่านหน้านี้  3290 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย