โครงการบุญมูลนิธิโพธิวัณณาโดยแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล (ร่วมบุญกับมหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย)

 Mettatham    13 ก.ย. 2556

โครงการบุญ (ร่วมบุญกับมหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย)

มูลนิธิโพธิวัณณา ร่วมบุญกับ มหาวิทยาลัย มจร. วังน้อย ร่วมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ฯ โดยมีการร่วมสวดมนต์ เจริญภาวนา น้อมถวาย ในวันที่ 17- 19 กันยายน พ.ศ.2556
มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
1. ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโต๊ะจีน 250 โต๊ะ (โต๊ะละ 1,800 บาท) ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวนกว่า 1,000 รูป
2. ร่วมบุญถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์หลักสูตรนานาชาติ (3 กองทุน)
(ปริญญาตรี 3,000 บาท – ปริญญาโท 5,000 บาท – ปริญญาเอก 7,000 บาท)
3. ร่วมสมทบทุนตั้งโรงทานเลี้ยง ก๋วยเตี๋ยวเรือ จำนวน 500 ชาม ในวันที่ 17 ก.ย. 56

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญมาได้ที่
ธ.กรุงไทย สาขาสนามชัยเขต ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 238-029-5069
ชื่อบัญชี : กองทุนอเนกประสงค์มูลนิธโพธิวัณณา
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเทอญ...สาธุ   
แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/PotiwannaFoundation


• "ผู้ปราถนา ต้องลงมือปฏิบัติ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• 02(19/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร

• ปาฏิโมกข์

• ธรรมสำหรับต้นไม้ (รุกขธัมมชาดก)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย