ฟังธรรมะดับทุกข์การปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์

 songpon    12 ก.ย. 2556

ฟังธรรมะดับทุกข์ การปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ ได้ที่แคมฟอร์ก ห้อง dhamma_tan โดย หลวงพ่อวีระ สีลโชโต สองทุ่มถึงหกทุ่มทุกคืน
สะอาดบริสุทธิ์ พุทธแท้ สาธุ
ธรรมะคือคือวิชาที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ในชีวิตจริง ทุกคนทุกเพศทุก
สถานะทางสังคม


 4,120 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย