ฟังธรรมะดับทุกข์การปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์

 songpon   12 ก.ย. 2556

ฟังธรรมะดับทุกข์ การปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ ได้ที่แคมฟอร์ก ห้อง dhamma_tan โดย หลวงพ่อวีระ สีลโชโต สองทุ่มถึงหกทุ่มทุกคืน
สะอาดบริสุทธิ์ พุทธแท้ สาธุ
ธรรมะคือคือวิชาที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ในชีวิตจริง ทุกคนทุกเพศทุก
สถานะทางสังคม


 เปิดอ่านหน้านี้  3066 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย