ขอเชิญร่วมงานสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา ระหว่าง วันที่ 29 ส.ค.-1ก.ย.56

 Mettatham    28 ส.ค. 2556

ขอเชิญร่วมงานสมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา ระหว่าง วันที่ 29 ส.ค.-1ก.ย.56

จากอามิสบูชาสู่การปฏิบัติบูชา สมโภชยอดฉัตรทองคำพระมหาเจดีย์พุทธคยา มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่...ครั้งแรก...และครั้งเดียวในชีวิตของทุกคน ที่จะได้ใกล้ชิดยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ก่อนจะประดิษฐานที่อินเดีย บนความสูง 53 เมตร


การระดมทุนทองคำจากผู้มีจิตศรัทธาสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีเกินความคาดหมาย โดยได้ทองคำมาทั้งสิ้น 289 กิโลกรัม พร้อมกับการทำงานอย่างหนักและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเป็นเวลา 6 เดือน จนกระทั่งวันนี้ที่คณะกรรมการฯ ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านมาปฏิบัติบูชา...จากอามิสบูชาสู่การปฏิบัติบูชา เอาหัวใจของคุณมาปฏิบัติบูชาถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้, เทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพิธีสมโภชยอดฉัตรทองคำ ในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา และสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 09.00-20.00 น.

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานเทอญ


ที่มา : facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ที่มา : facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย


ข้าพเจ้าได้ร่วมบริจาคปัจจัย เพื่อร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา"แล้ว ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกบทุกๆท่านที่ได้ถวายปัจจัย ร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องทุกๆท่านที่ ร่วมทำบุญมหากุศลใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ผู้ที่ได้บอกบุญในมหากุศลดังกล่าว ผู้ที่มีมุฑิตาจิตยินดีในงานบุญมหากุศล ใน "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ทุกๆท่านด้วยเทอญ


เชิญร่วมพิธีสมโภชยอดฉัตรทองคำ ในโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 09.00-20.00 น.


ในงานฉลองจะเปิดรับเงินร่วมบุญในการฉลองสมโภชซึ่งจะมีพระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชตลอดวัน แต่ไม่ได้ใช้ในการทำทอง เนื่องจากโครงการฯมีกำหนดจะต้องนำทองคำมาดำเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จ ก่อนการขนส่ง จึงต้องปิดรับตามกำหนด แต่ขอเรียนเชิญมาร่วมฉลองกันนะ


พิธีฉลองสมโภชฉัตรทองคำ เหลือเวลาอีก 2 วัน คือ วันเสาร์และอาทิตย์นี้เท่านั้น. โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปวัตนสูตร เป็นประจำทุกวัน ช่วงเวลา 10.00 14.00 16.00 และ18.00 จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญได้ตามวันและเวลาดังกล่าวครับ


ที่มา facebook.com/pages/โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา-ประเทศอินเดีย



 4,049 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย