ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี ๖๓ พรรษา องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร

 Mettatham    22 ส.ค. 2556

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี ๖๓ พรรษา องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร


ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี ๖๓ พรรษา
องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและเปี่ยมด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้
เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเช่นนี้ คณะศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันจัดงาน
เพื่อแสดงมุทิตาสักการะถวายแด่องค์หลวงปู่ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
ณ วัดป่าภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม พร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว


กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๖.๓๐ น.พระสงฆ์เดินบิณฑบาตหน้าศาลา
เวลา ๗.๓๐ น.พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เวลา ๙.๐๐ น. คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม พร้อมกันทำข้อวัตรต่อองค์หลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกัน


ที่มา : facebook.com พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ภูผาแดง


แหล่งอ้างอิง facebook.com พุทธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ภูผาแดง


 4,106 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย