ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี ๖๓ พรรษา องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร

 Mettatham  

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี ๖๓ พรรษา องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร


ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี ๖๓ พรรษา
องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและเปี่ยมด้วยความเมตตาอันหาประมาณมิได้
เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเช่นนี้ คณะศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันจัดงาน
เพื่อแสดงมุทิตาสักการะถวายแด่องค์หลวงปู่ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
ณ วัดป่าภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม พร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว


กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
เวลา ๖.๓๐ น.พระสงฆ์เดินบิณฑบาตหน้าศาลา
เวลา ๗.๓๐ น.พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เวลา ๙.๐๐ น. คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยม พร้อมกันทำข้อวัตรต่อองค์หลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกัน


• เพลงกล่อมประสาท 🌿 ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด ผ่อนคลาย ดนตรีเพื่อจิตวิญญาณ

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• การ์ตูน เรื่อง "นรก สวรรค์ ของพ่อแม่อยู่ที่ลูก" - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• ควรพัฒนาประเทศด้วยความสันโดษ จึงจะถูกต้อง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย