ขอความกระจ่าง
    

อยากถามผู้รู้..ช่วยอธิบายความหมายประโยคนี้ "ผู้รู้ไม่ร้อน ผู้ร้อนไม่รู้" น่าจะมีความหมายว่าอะไร อย่าถามถึงที่มาของประโยค เพราะไม่มีประโยชน์ แต่สนที่ความหมายว่าในบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะให้ความหมายของประโยคนี้เหมาะกับหลักธรรมใดในพระไตรปิฏก เพื่อเป็นการระลึกถึงการสนทนาธรรมตามกาล อาจเป็นความคิดที่ได้จากการปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ได้ แล้วนำมาอธิบายให้พิสดารอย่างไรก็ได้ แต่อยากได้อ่านความเห็นของท่านทั้งหลาย ผู้เป็นปรโตโฆสะ..แด่กันและกัน
ผู้ถูกไฟ 3 กอง คือ ราคัคคิ โทสัคคิ และโมหัคคิ แผดเผาหารู้ไม่ว่าตนกำลังถูกไฟเผาอยู่ (ผู้ร้อนไม่รู้)
ส่วนผู้รู้ไม่ร้อน ได้แก่ ผู้มีสติสัมปชัญญะ กำหนดรู้ดูทันกายใจ ก็มีลักษณะตรงข้ามกับพวกแรก


ขอโมทนากับคำตอบ คุณชิน
สาธุ.อยากถามผู้รู้..ช่วยอธิบายความหมายประโยคนี้ "ผู้รู้ไม่ร้อน ผู้ร้อนไม่รู้" น่าจะมีความหมายว่าอะไร

คำกล่าวนี้ไม่ใช่สัจจะธรรม....ผู้รู้อาจจะร้อนก็ได้ และผู้ร้อนอาจจะรู้ก็ได้

จิตผ่องใส เศร้าหมองได้ หลุดพ้นได้

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผ่องใส ก็สักแต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมองเพราะอุปกิเลส ที่จรมา"

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผ่องใส ก็สักแต่ว่าจิตนั้นแล หลุดพ้นได้จากอุปกิเลส ที่จรมา."

เอกนิบาต อุงคุตตรนิกาย ๒๐/๑๑


 3,589 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย