นี้ๆๆๆ....ภาพเจดีย์ เก่าแกกว่า1000 ปี !!!

 yuyu   29 เม.ย. 2556

เจดีย์โพธินาถเป็นเจดีย์เก่าแก่ร่วม 1,000 ปี ใจกลางเมืองกาฐมาณฑุประเทศเนปาล ที่มีผู้ที่ร่วมพิธีประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์ ได้ไปร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนกันที่เจดีย์โพธินาถ สวยมาก...ค่ะรูปองค์พระโพธิ์สัตว์สิทธัตถะราชกุมาร สามารถไปกราบไหว้ได้ที่ ลุมพินีสถานประเทศเนปาลจ้า..
 เปิดอ่านหน้านี้  3084 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย