แนะนำเว็บสำหรับคนชอบสวดมนต์

 สวดมนต์เน็ทเวิร์ค    27 เม.ย. 2556

เว็บสวดมนต์เน็ทเวิร์ค www.suadmonnetwork.com รวบรวมบทสวดมนต์มากมายจากหนังสือมนต์พิธี มีบทสวดมนต์ และเสียงสวดมนต์ให้ฟังพร้อมสวดตาม เหมาะสำหรับผู้ที่หัดสวดมนต์ ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร แบ่งเสียงสวดมนต์เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา ทั้งเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็นทั้งแบบแปล และไม่แปล เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร มีทั้งบทสวด 7 ตำนาน และ 12 ตำนาน เสียงสวดมนต์ที่ใช้ในงานบำเพ็ญกุศล เช่นบทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ บทสวดมาติกา บทสวดธรรมนิยามสูตร พระสะหัสสะนัย สังคหะ หรือจะฟังเสียงสวดมนต์เพื่อการผ่อนคลายอย่างเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี mp3 ที่นี่ก็มีให้เลือกรับฟังและดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังก็ได้ด้วย รวมถึงยังมีเสียงสวดมนต์ที่สำคัญต่างๆ อีกมากมาย หรือผู้ที่อยากฟังเสียงสวดภาณยักษ์ หรือเสียงพระสอนขานนาคสำหรับผู้ที่เตรียมตัวบวชที่นี่ก็มีให้รับฟัง http://www.suadmonnetwork.com   
 4,206 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย