พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |

แนะนำเว็บสำหรับคนชอบสวดมนต์

เว็บสวดมนต์เน็ทเวิร์ค www.suadmonnetwork.com รวบรวมบทสวดมนต์มากมายจากหนังสือมนต์พิธี มีบทสวดมนต์ และเสียงสวดมนต์ให้ฟังพร้อมสวดตาม เหมาะสำหรับผู้ที่หัดสวดมนต์ ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร แบ่งเสียงสวดมนต์เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา ทั้งเสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็นทั้งแบบแปล และไม่แปล เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร มีทั้งบทสวด 7 ตำนาน และ 12 ตำนาน เสียงสวดมนต์ที่ใช้ในงานบำเพ็ญกุศล เช่นบทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ บทสวดมาติกา บทสวดธรรมนิยามสูตร พระสะหัสสะนัย สังคหะ หรือจะฟังเสียงสวดมนต์เพื่อการผ่อนคลายอย่างเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี mp3 ที่นี่ก็มีให้เลือกรับฟังและดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังก็ได้ด้วย รวมถึงยังมีเสียงสวดมนต์ที่สำคัญต่างๆ อีกมากมาย หรือผู้ที่อยากฟังเสียงสวดภาณยักษ์ หรือเสียงพระสอนขานนาคสำหรับผู้ที่เตรียมตัวบวชที่นี่ก็มีให้รับฟัง http://www.suadmonnetwork.com
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก jinin,


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 3112 คน  ปิดหน้านี้


DT014611

สวดมนต์เน็ทเวิร์ค

27 เม.ย. 2556 เวลา 22:25 น.

โพสต์: 3
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 8


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย