อดีต ประธานาธิบดีแห่ง สหรัฐ บิลคลินตัน ได้หันมาปฎิบัติสมาธิภาวนา

 terryh  

อดีต ประธานาธิบดีแห่ง สหรัฐ บิลคลินตัน ได้หันมาปฎิบัติสมาธิภาวนาแบบชาวพุทธ

ก่อนหน้านี้ ท่านได้ หันมาบริโภคอาหารมังสะวิรัติ ปลอดเนื้อสัตว์ และร่วมรณรงค์การละ เว้นเนื้อสัตว์ เพื่อสุขภาพ และ ห่างไกล ความเสี่ยงจาก โรคมะเร็งร้าย

เมื่อหลายปีก่อน หลัง ผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง

***************

Bill Clinton Turns To The Art Of Buddhist Meditation

January 10, 2013 News

Former American president Bill Clinton has taken his exercise regime to spiritual heights – by learning the art of Buddhist meditation to help him relax.


Bill Clinton
The politician, 65, has recently taken up a healthier life-style including becoming vegan after a string of heart problems over the years.

And in his latest bid to improve his well-being, the Democrat has hired his own personal Buddhist monk to help him learn how to meditate properly.

Radaronline quoted a source as saying: ‘Ever since his heart scare, Bill has looked for ways to help him relax.

‘He has a hectic life, he travels a lot on business as an ambassador for the U.S. and needs something to keep him sane.

‘Meditation offers him that, he has a mantra that he likes to chant and after every session he feels transformed and full of positive energy.

‘It’s definitely doing him the world of good – he feels fitter and stronger than ever.’

In February 2004, Clinton was rushed to Columbia Presbyterian Hospital in New York City after complaining of chest pains.
He needed to have two coronary stents implanted in his heart and a few months later in September underwent quadruple bypass surgery.

In 2010 he then had a clogged artery reopened – his second hert op in just five years – and announced he was giving up his diet of American fast food such as burgers, fries and deep-fried chicken to go vegan.

His strict diet consists of lots of fresh vegetables and fruit but he admits he still occasionally eats fish.

Source : colombotelegraph.com
Courtesy dailymail.co.uk

http://www.thebuddhism.net/2013/01/10/bill-clinton-turns-to-the-art-of-buddhist-meditation/• ๑๘.ปางห้ามมาร

• ...เ พื่ อ น...

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• คำว่าแม่ สวย และยิ่งใหญ่เสมอ

• มุทิตาจิตแด่..พระพรหมบัณฑิต
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย