เชิญร่วมพิสูจน์พลังน้ำพีระมิดและธรรมะบำบัดเห็นผลฉับพลันทันที วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 20.00 น. :

 neenee    28 มี.ค. 2556

หลายๆวันที่ผ่านมา ได้มีการทำน้ำพีระมิดผ่านทางเฟสบุ๊คและให้ทุกท่านได้สัมผัสกับอานุภาพและบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองและผลที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที

ซึ่งน้ำพลังพีระมิดที่ท่านอาจารย์อุบลส่งพลังให้นี้ มุ่งเน้นที่จะไปปรับพลังงานไม่ดีในร่างกาย เซลล์มืดในร่างกาย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเจริญสติ สมาธิ และพลังพีระมิดทำให้จิตใจสงบ ไม่โกรธ มีจิตใจอยากจะทำความดี รักษาศีล ให้ทาน เจริญสมาธิและปัญญา สิ่งเหล่านี้นี่เองที่จะทำให้คนหันมาเปลี่ยนตัวและปัญหาการงาน การเงินก็จะคลี่คลายอย่างรวดเร็วที่สุด เพราะพลังงานดีๆก็จะสามารถไหลเข้าสู่ร่างกายได้ ดังที่หลายๆท่านมาเขียนประสบการณ์เช่นว่า หลังจากดื่มพลังน้ำพีระมิด นอกจากจะมีจิตใจสงบ เกิดปิติ ขนลุกทั้งตัวแล้ว ก็พบว่าการค้าขายหรือการเงินดีขึ้นอย่างทันทีหลังจากที่ซบเซามานาน ขายของไม่ได้เลย ลูกค้าก็สั่งสินค้าทันทีในวันรุ่งขึ้น และอีกหลายกรณีดังที่แต่ละท่านมาเขียนความเห็นในกระทู้บำบัดฯวันก่อนๆ จงอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง เพราะผู้มีปัญญาย่อมเปิดโอกาสให้ตนเองพิสูจน์ พิจารณาใช้ปัญญาก่อนค่อยจึงเชื่อ

นอกจากนี้ยังมีการทำน้ำทิพย์ด้วยรหัสเจ้ากรรมนายเวร99 ซึ่งสามารถพิสูจน์ผลได้ทันที เช็คอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่ได้ทันทีว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ดีขึ้นหรือหายทันที หรือมีอาการอย่างไร เรียกว่า ทุกอย่างต้องสามารถพิสูจน์ผลได้ฉับพลันทันที ของจริงไม่ต้องรอ ไม่ต้องมีลีลาเยอะ สามารถพิสูจน์ได้ทุกเวลา สถานที่

ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาความทุกข์ต่างๆทางการเงิน การเงิน สุขภาพทั้งภายใน ภายนอก และต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อดับผลของทุกข์ในทันที เห็นผลฉับพลันทันที รวดเร็วที่สุดไม่ต้องรอผลชาติหน้า หากทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างถูกวิธี

ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม ขอให้ทำการลงทะเบียน
1.แจ้งชื่อ สกุล อำเภอ จังหวัด ประเทศ ที่ตนเองอยู่ปัจจุบัน
2.แจ้งปัญหา
- ทางการงาน การเงิน เช่น หนี้สิน รายได้น้อย หน้าที่ไม่ก้าวหน้า ฯลฯ
- อาการเจ็บป่วย ภายนอก เช่น ปวดขา ปวดหลัง ปวดบาดแผล ฯลฯ
- อาการเจ็บป่วย ภายใน เช่น โรคไต เบาหวาน ความดัน หัวใจ มะเร็ง เอดส์ ฯลฯ

ตัวอย่าง : นายบุญหนุน ใจสะอาด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย มีปัญหาหนี้สิน //มีอาการปวดหลังมา 4 ปี //ปวดหลังมา 2 ปี ครับ

ให้ท่านเตรียม
1.น้ำสะอาด 1-2 ขวดเล็ก(ขนาดทั่วไป อย่าโลภมากใช้ขวดใหญ่)

เวลา 19.30 น. ขอให้ทุกท่านที่จะร่วมกิจกรรมรายงานตัว เช่น นายบุญหนุน ใจสะอาด พร้อมแล้วครับ

การบำบัดนี้จะทำผ่านรายการถ่ายทอดสดในคืนวันพฤหัสบดี ที่28 มีนาคม 2556 เวลา 20.00น. ตรง ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ พ้นทุกข์ดังใจหวังทุกประการ สาธุ   
 4,253 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย