พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาพฤดูร้อนและบวชชีพราหมณ์ ๙-๑๙ เมษา ๒๕๕๖

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชชีพราหมณ์ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ วัดทุ่งทองวนาราม ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
๙-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
หลักการและเหตุผล

ตามประเพณีแต่โบราณมา วัดได้เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาอบรมเยาวชนให้มีความรู้ทั้งทางโลกและธรรม ต่อมาได้มีการนำระบบการศึกษาแบบใหม่เข้ามาใช้ ทำให้บทบาทของวัดทางด้านกาศึกษาลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนลดลงไปด้วยปัญหาทางสังคมจึงเกิดมากมาย เช่น ปัญหานักเรียนยกพวกตีกัน ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาครอบครัวและสังคมแตกแยก เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้กำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกวัน
วัดทุ่งทองวนารามตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาพฤดูร้อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อพัฒนาจิตใจของเยาวชนให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการดำเนินงาน

พระอาจารย์ชลอ สุขุมาโล ประธานโครงการ
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ หัวหน้าโครงการ
พระมหาวนัส กตสาโร รองหัวหน้าโครงการ
คณะกรรมการวัดทุ่งทองวนาราม กรรมการ

กำหนดการ

วันอังคารที่ ๙ เมษายน

o๙.oo น. รายงานตัว/ซ้อมขานนาค
๑๖.oo น. ปลงผมนาคสามเณร

วันพุธที่ ๑o เมษายน
o๙.oo น. ทำพิธีบรรพชาสามเณรและชีพราหมณ์

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน
o๗.oo น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน
๑๑.oo น. ทอดผ้าป่าสามัคคี
๑๓.oo น. ก่อเจดีย์ทราย
๑๕.oo น. สรงน้ำพระภิกษุ สามเณร

วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน
o๙.oo น. ทำพิธีลาสิกขา

รายการร่วมเป็นเจ้าภาพ

บรรพชาสามเณร รูปละ ๑,ooo บาท
ภัตตาหาร วันละ ๒,ooo บาท
น้ำปานะ วันละ ๑,ooo บาท
หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

สอบถามรายละเอียดและบริจาคได้ที่
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ โทร o๘๖ ๑oo ๒๑๙๕
พระมหาวนัส กตสาโร โทร o๘๔ ๕๒o ๔๕๘๔

บริจาคโดยตรงหรือโอนเข้าบัญชี
พระมหาสุชาติ โตสุข
ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา
เลขที่บัญชี 1034282812

หมายเหตุ
ท่านที่ต้องการบวชเนกขัมมะ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ทางวัดมีกุฎิสำหรับปฎิบัติกรรมฐานจำนวนจำกัด)


งานบวชสามเณร
Doreen 3 มี.ค. 2556 เวลา 18:08 น. โพสต์: 118 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 1


งานบวชสามเณร
Doreen 3 มี.ค. 2556 เวลา 18:08 น. โพสต์: 118 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 2


งานบวชสามเณร
Doreen 3 มี.ค. 2556 เวลา 18:09 น. โพสต์: 118 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 3


งานบวชสามเณร
Doreen 3 มี.ค. 2556 เวลา 18:09 น. โพสต์: 118 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 4


งานบวชสามเณร
Doreen 3 มี.ค. 2556 เวลา 18:10 น. โพสต์: 118 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 5


งานบวชสามเณร
Doreen 3 มี.ค. 2556 เวลา 18:13 น. โพสต์: 118 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 6


งานบวชสามเณร
Doreen 3 มี.ค. 2556 เวลา 18:14 น. โพสต์: 118 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 7


งานบวชสามเณร
Doreen 3 มี.ค. 2556 เวลา 18:14 น. โพสต์: 118 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 3 คำตอบที่ 8


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 2084 คน  ปิดหน้านี้


DT013027

Doreen

3 มี.ค. 2556 เวลา 18:07 น.

โพสต์: 118
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 3


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย