@ขออนุโมทนาพระนักศึกษานักธรรมชั้นโท สำนักเรียนอำเภอเมืองสระบุรี (วัดศรีบุรีรตนาราม)

 motorola31313@gmail.com   28 ก.พ. 2556

@ที่ได้สอบผ่านในปีนี้ทุกๆท่าน ขอให้ท่านทั้งหลายสร้างบารมีเจริญในธรรมให้ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิด
ขออนุโมทนา! พระอุดมศักดิ์ ชาคโร (ชาคโร ภิกขุ)
ครูสอนปริยัติธรรม ชั้นนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนอำเภอเมืองสระบุรี(วัดศรีบุรีรตนาราม)
 เปิดอ่านหน้านี้  2896 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย