ร่วมทำบุญ "มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค-กระบือท้อง" ๑๐ ก.พ. ๕๖

 tst    1 ก.พ. 2556

ท่านคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย

ด้วยในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ทางวัดฉลองราชศรัทธาราม ๕๘๔ หมู่ ๘ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐ ได้กำหนดจัดพิธีถวายสังฆทานและไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน ๑๙ ชุด ๑๙ ชีวิต และประกอบพิธีสะเดาะห์เคราะห์สืบชะตาใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖ ให้กับคณะศรัทธาสาธุชน โดยมีท่านนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานผ่วยฆราวาส ขาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน

จึงขอเจริญพรบอกบุญมายังท่านคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ "ถวายสังฆทานชุดใหญ่ และมอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ" จำนวน ๑๙ ชุด ๑๙ ชีวิต ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สังฆทานชุดใหญ่พร้อมปัจจัยใส่ซอง จำนวน ๑๙ ชุด ๆ ละ ๑,๓๐๐ บาท
๒. มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ จำนวน ๑๙ ตัว ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท

หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลาย และขอให้อานสิงค์ผลบุญในครั้งนี้ จงส่งผลให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย นิราศทุกข์ นิราศโศก นิราศโรค นิราศภัย ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ.

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา

ขอเจริญพร
พระครูปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม
เจ้าสำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม

โทรศัพท์ 08-5037-0370 อีเมล์ maemoh1@hotmail.com

ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ๑๙ ชุด ๑๙ ชีวิต ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม (มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ)
500-0-22149-4


http://board.palungjit.com/f108/ร่วมทำบุญ-มอบชีวิตใหม่-ไถ่ชีวิตโค-กระบือ-ท้อง-๑๐-ก-พ-๕๖-จำนวน-๑๙-ชีวิต-ตามกำลังศรัทธา-344780-16.html   
วัดฉลองราชศรัทธาราม จ.ลำปาง เตรียมจัดพิธี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันที่ 10 ก.พ.56
จากเรื่องเล่าเช้านี้

http://morning-news.bectero.com/เรื่องเล่าเช้านี้-ข่าวภูมิภาค/วัดฉลองราชศรัทธารามเตรียมจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ-2013010710-6-1.html

ภาพการทำบุญในอดีต

http://board.palungjit.com/f108/ร่วมทำบุญ-มอบชีวิตใหม่-ไถ่ชีวิตโค-กระบือ-ท้อง-๑๐-ก-พ-๕๖-จำนวน-๑๙-ชีวิต-ตามกำลังศรัทธา-344780.html


• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด 🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย

• เรือนจำที่แท้จริง (พันธนาคารชาดก)

• "ผลของความไม่มีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• 142(3/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• การ์ตูน รู้ไว้ให้ได้บุญกับลุงปราดเปรื่อง ตอน "ทำบุญ ทำทาน" และ ตอน "เทียนพรรษา" *ล่าสุด*

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย