เรียนพระอภิธรรมทาง YouTube ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี

 ky2552    22 ม.ค. 2556

เรียนพระอภิธรรมทาง YouTube ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี
ปริจเฉทที่ 1, 2 และ 6 เรื่อง จิต เจตสิก รูป นิพพาน
สอนโดยพระอาจารย์ไชโย อาสโภ
https://www.youtube.com/user/sombool2012/featured   
สาธุ...จะเข้าไปดู


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• 📜ขายที่ดิน 119 ไร่ ติดถนนบ้านฝายแก้ว-บ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ไร่ละ 5 แสนบาท

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• "ให้พากันตั้งใจภาวนา" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

• พุทธชยันตีวันอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย