เรียนพระอภิธรรมทาง YouTube ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี

 ky2552    22 ม.ค. 2556

เรียนพระอภิธรรมทาง YouTube ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี
ปริจเฉทที่ 1, 2 และ 6 เรื่อง จิต เจตสิก รูป นิพพาน
สอนโดยพระอาจารย์ไชโย อาสโภ
https://www.youtube.com/user/sombool2012/featured
สาธุ...จะเข้าไปดู


 3,745 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย