พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |
ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล ปลูกหน่อศาสนทายาท
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชาสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป ร่วมพิธีสถาปนาพุทธาภิเษก พระพุทธโคดมบรมนาถศาสดา(พระคู่วัดพระพุทธโคดมฯ)และพระอุปคุตมหาเถระ

ณ วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธรรมยุต) ต.ห้วยยาง อ.คแนสาร จ.ชัยภูมิ
วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ร่วมทำบุญได้ที่
ธนาคารออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ)
เลขที่บัญชี 020081858365

สอบถามราลละเอียดและร่วมตั้งโรงทานอาหาร...โครงการสร้างวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธ)
โทร.๐-๒๗๑๔-๑๙๗๕, ๐๘-๗๘๐๗-๖๒๔๖
buddha_kodom@hotmail.com
พึงสละทรัพเพื่อรักษา​อวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรัก​ษาชีวิต พึงสละแม้แต่ชีวิต...​เพื่อรักษาธรรม เกิดมาต้องใช้ชีวิตนี้สร้างคุณประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก jinin,


ningnong1008@hotmail.com 20 ม.ค. 2556 เวลา 19:17 น. โพสต์: 28 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 2323 คน  ปิดหน้านี้


DT012062

naret

19 ม.ค. 2556 เวลา 18:20 น.

โพสต์: 4
อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา: 18ข่าวในแวดวงศาสนา . . .
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย