วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

 terryh    16 ม.ค. 2556

วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

การค้าขาย สัตว์ เพื่อ บริโภคเป็นอาหาร

เวปลิงค์ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้ชม

เรื่องจริง ที่สะท้อนอะไรให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ตระหนักถึง

สรรพสัตว์ ต่างหวงแหน รักชีวิต

หลากหลายเรื่องราว ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้อ่าน


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=42994


สท้อนด้วยภาพ ที่ได้เกิดขึ้นจริง หลากหลายมิติ อย่าได้ประมาทกันเลย

ผลวิบากกรรม


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=43682


ข้อเท็จจริง ที่มาที่ไปของ เนื้อสัตว์ อันแสนโอชะ มาจากการพรากชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ ที่ต่างรักหวงแหน ชีวิต ต้องการความรัก ความอบอุ่น เฉกเช่น เรา ๆ ท่าน ๆ

โปรดเมตตา และ คิดยั้งใจสักนิด ก่อน บริโภคทุก ๆ ครั้ง ๆ


สะท้อนด้วยภาพ ที่ เรา ๆ ท่าน ๆ อาจไม่เคยฉุกคิด ถึง

สรรพสัตว์ น้อยใหญ่ ต่าง รัก ผูก พัน หวงแหน ชีวิต รัก ตัวกลัวตาย


 3,859 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย