วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

 terryh    16 ม.ค. 2556

วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

การค้าขาย สัตว์ เพื่อ บริโภคเป็นอาหาร

เวปลิงค์ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้ชม

เรื่องจริง ที่สะท้อนอะไรให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ตระหนักถึง

สรรพสัตว์ ต่างหวงแหน รักชีวิต

หลากหลายเรื่องราว ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้อ่าน


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=42994


   
สท้อนด้วยภาพ ที่ได้เกิดขึ้นจริง หลากหลายมิติ อย่าได้ประมาทกันเลย

ผลวิบากกรรม


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=43682


• ผลของคนอกตัญญู (อกตัญญูชาดก)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ธรรมสมาทาน

• "มนุษย์ธรรมที่ ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ความสุขที่มีเงื่อนไขมาก...ไว้ใจไม่ได้

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย