พิธีสูดถอด สูดถอน ขุดหลุมตอม่อสร้างโบสถ์ใหม่วัดโพนสว่าง เชียงคาน

 natapol  พิธีสูดถอด สูดถอน ขุดหลุมตอม่อสร้างโบสถ์ใหม่วัดโพนสว่าง เชียงคาน
http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.484571398251977.100855.100000973646523&type=1
ร่วมสร้างโบสถ์ใหม่ ได้บุญใหญ่
กองทุนสร้างพระอุโบสถวัดบ้านโนนสว่างอารมณ์
บัญชีเลขที่ 020075957058 ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคาน เซ็นรับ เบิกจ่าย 5 คน
1. พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน
2. นายเมตตา ทุมมาลา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง
3. นายชั้น ยาที ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง
4. นายหวัน แสนใจวุฒิ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม
5. นายทินกร พลชม ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างวัดบ้านโนนสว่างอารมณ์


• "ตัวอย่างความดี เหมือนกระจกเงา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 10
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย