เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

 ky2552   9 ม.ค. 2556

เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhFGDonDENZydm4rNVWsIXnp-a0ZP5h_g
 เปิดอ่านหน้านี้  3179 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย