เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

 ky2552   9 ม.ค. 2556

เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhFGDonDENZydm4rNVWsIXnp-a0ZP5h_g


ที่มา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLhFGDonDENZydm4rNVWsIXnp-a0ZP5h_g


 เปิดอ่านหน้านี้  2760 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย