เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐิน พระราชทาน ณ วัดเกาะหลัก (พระอารามหลวง) จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ธีระพันธุ์   10 ต.ค. 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้ นายธีระพันธุ์ ทองอำไพ และครอบครัว นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
ณ วัดเกาะหลัก ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
เวลา 13:00 น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมเป็นเกียรติ และอนุโมทธนาในกุศลครั้งนี้

คณะเจ้าภาพ และ ผู้มีจิตศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ที่มิได้เอ่ยนาม ขอผลบุญกุศล จากจิตศรัทธาอันแรงกล้า จงอำนวยชัยให้ท่านประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน อุดมด้วยโภคทรัพย์และบริวาร สำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ท่านสามารถนำเข้าบัญชีของวัดตามกำลังศรัทธาของท่านได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาไอที สแควร์ / ประเภทออมทรัพย์ / ชื่อบัญชี นายธีระพันธุ์ ทองอำไพ (กฐินพระราชทาน วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง) / หมายเลข 478-0-22484-5 โทรสอบถาม เพื่อยืนยันตัวตนข้าพเจ้าได้ที่ โทรมือถือ 081 833 3737, โทรศัพท์บ้าน 02 1970198 แฟกซ์ 02 1970199 หรือ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลข 02 4228802-6
 3,589 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย