@ วัดหนองโสน(ป่าสัก) หลวงพ่อไฮ้ สระบุรี(ธรรมะ+เวลา+หน้าที่?)

 motorola31313@gmail.com    3 ต.ค. 2555

@ธรรมะ(ขอเชิญเจริญพร!ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ. วัดหนองโสน
(ป่าสัก) อดีตวัดเก่าโบราณมีควาย ๓ เขา,เต่า ๓ ขา,หลังคาโบสถ์ขวด เจริญพรมาร่วมบุญกุศลร่วมกัน)
@เวลา( ๑๑.๐๐น. ทอดกฐิน ตรงกับวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕)
@หน้าที่(จึงเจริญพร ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายมาร่วมทำบุญและรับประทานอาหารร่วมกัน)


ที่มา : อ.ชาคโร ภิกขุ เจริญพรขออนุโมทนาบุญ


 4,062 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย