ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินประทาน ประจำปี 2555

 kittichon    30 ก.ย. 2555

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินประทาน จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพือนำไปทอดถวาย ณ วัดดู่พงษ์ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เพือนำปัจจัยไปสร้างหน้าบันอุโบสถ สอบถามติดต่อได้ที่ คุณกิต 085-1622579   
 4,364 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย