มหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค”9 ชั่วโมง กับ 9 พระนักเทศน์ระดับประเทศ

 skytear    17 พ.ค. 2555

โอเคแมส เชิญชมมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” ร่วมฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี 9 ชั่วโมงกับ 9 พระนักเทศน์ระดับประเทศ เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล ผู้จัดงาน มีเทศน์ มีทอล์ค เปิดเผยว่า “การจัดงานมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของเมืองไทย ที่ได้รวบรวมเอาที่สุดของสุดยอดพระนักเทศน์ระดับแถวหน้ามาร่วมแสดงธรรมเทศนาในรูปแบบต่างๆ บนเวทีเดียวกัน ภายใต้คอนเซ็ป รู้ ตื่น เบิกบาน โดยได้กราบเรียนนมัสการพระนักเทศน์ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 9 รูป ได้แก่ พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศน์เทพวราราม, พระราชธรรมวาที (เจ้าคุณพิจิตร) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ), พระราชญาณกวี (พระศรีญาณโสภณ) วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก, พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระครูปลัดราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์, พระมหากิตติศักดิ์ โคตฺมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดโพธิ์ ท่าเตียน, พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง มาร่วมแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ โดยรูปแบบการแสดงธรรมจะแบ่งเป็นช่วงซึ่งจะมีทั้ง การบรรยายธรรม การเทศน์ 2 ธรรมาสน์ สนทนาธรรมแบบปุจฉาวิสัชนา ทอล์คธรรมะ และอื่นๆ ตามแนวถนัดของพระนักเทศน์แต่ละรูป ซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าคุ้มจริงๆ ผู้ชมนอกจากจะได้รับความสนุกสนานและบุญกุศลจากการฟังธรรมแล้วยังสามารถนำข้อคิดที่เกิดจากการฟังธรรมของพระนักเทศน์แต่ละรูปไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีความสุข โดยจะใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 9 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่เวลา 12.30 – 20.30 น. (วันเดียว/รอบเดียว)”
มหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค เป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตรี 2,600 ปี และส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการมอบธรรมะเป็นพุทธบูชา โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานได้ฟรี พร้อมทั้งนำรายได้จากการร่วมบริจาคต่างๆ ภายในงานทั้งหมดมอบให้มูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลต่อไป โดยในเวลา 10.00 น. จะมีการถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ 108 รูป และเริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน

สอบถามรายละเอียดและขอรับบัตรเข้างานได้ที่ โทร. 0-2618-7781-4


ที่มา : บ.โอเคแมส จำกัด


 4,131 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย