ทำอย่างไรให้รู้ถึง...ความหมายของชีวิตและการเกิดเป็นมนุษย์

 lc-kukko    16 พ.ค. 2555

ชีวิตคืออะไรกันแน่? เราไม่ทราบเลย เราเกิดมาในภพนี้เลือกเกิดไม่ได้ ถ้าเลือกเกิดได้ คงไม่มาอยู่บ้านนอก ต้องไปเกิดในปราสาทราชวัง ในบ้านมหาเศรษฐี ในบ้านคนที่มีปัญญา นี่มันก็เลือกไม่ได้

มนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งคน สัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นตั้งหนึ่งล้านตน สัตว์เดรัจฉาน หมายความว่า ไม่ใช่มนุษย์ ทำไมถึงเรียกว่าเดรัจฉาน ก็เพราะว่ามันไม่มีปัญญา เราจึงเรียกเดรัจฉาน แต่เรากลับไปเข้าใจผิด คำว่า เดรัจฉาน หมายถึง หมู่หรือหมา ข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ เดรัจฉานแปลว่า ขวาง, เดรัจฉาน แปลว่า ไม่มีปัญญา, เดรัจฉาน แปลว่า ไม่มีสติสัมปชัญญะ เหมือนมนุษย์

แต่มนุษย์มีสติอยู่แล้ว มีสัมปชัญญะอยู่แล้ว แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจประจำวันของตนได้

มนุษย์ จึงได้ผิดแผกแตกต่างกันออกไปในกฎแห่งกรรม จากการกระทำของตน กฎแห่งกรรม เป็นผลงานชีวิตอย่างถูกต้องที่สุด

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ย เราเกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าโชคดีแล้ว และโชคดีถึงสองชั้น

โชคดีชั้นที่หนึ่ง ได้แก่ เกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงาม เป็นสุภาพบุรุษ เป็นสุภาพสตรี มีดีอยู่ในตัว นอกจากนั้นยังมีอาการ ๓๒ ครบ ตาไม่บอด หูก็ไม่หนวก ไม่ง่อยเปลี้ยเสียขาแต่ประการใด ท่านทั้งหลายคิดแล้วก็ควรคิดต่อไปว่า อ๋อ..! เรานี่มาเกิดเพราะบุญกุศลแท้ๆ เราเกิดมาอย่างนี้ เราก็มีอาการครบอย่างนี้ มาด้วยบุญและมีคุณสมบัติมา

โชคชั้นที่สอง คือ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา พี่น้องทั้งหลายเกิดมาทั้งที มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาแล้ว อย่าให้เสียชาติเกิด เรามาบวชกันเถิด ไม่ใช่มาบวชเป็นพระ เป็นชีอยู่ที่วัดอย่างเดียว แต่บวชกาย บวชวาจา บวชใจ เข้าในวัตถุธรรม เพราะคำว่า บวช แปลว่า การเว้น ถ้าท่านบวชอยู่ที่บ้าน ก็เว้นการทำ พูด คิด ในทางชั่วร้าย ทำได้แค่นี้ก็ไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม


   


ที่มา : เครดิต : หนังสือนาฬิกาชีวิต ถูกลิขิตด้วยกฎแห่งกรรม ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาชีวิต นึกถึงธรรมะ คิดถึง พุทธะดอทคอม www.พุทธะ.com


 4,266 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย