Lhasa & Beyond…เยือนลาซาและทิเบตกลางบนเส้นทางจาริกบุญ…สู่หลังคาโลก

 1000stars    30 เม.ย. 2555

Pandara Pilgrimage To Tibet 2 0 1 2
บนเส้นทางจาริกบุญ. . .สู่หลังคาโลก
22-29 มิถุนายน 2554 (แปดวัน เจ็ดคืน)

Lhasa & Beyond...เยือนลาซาและทิเบตภาคกลาง เก้าวัด หนึ่งปราสาท หนึ่งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาลวิสาขบูชา ฉลองการตรัสรู้ธรรม 2,600 ปี

เพื่อฉลองเดือนแห่งวิสาขบูชา (สากา ตาวา) ซึ่งปีนี้เป็นปีสำคัญครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มูลนิธิพันดาราขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ชื่นชอบวัฒนธรรมทิเบตร่วมจาริกแสวงบุญ เดินทางบนวิถีแห่งการเรียนรู้สู่ทิเบต เยือนลาซา นครในฝันที่ยังเปี่ยมไปด้วยศรัทธาของผู้คนบนหลังคาโลก ชมทัศนียภาพของทิเบตภาคกลางในฤดูร้อนที่อากาศอุ่นสบายและดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง ร่วมภาวนาที่ทะเลสาบสีเขียวมรกต เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีพุทธวัชรยาน สวดมนตร์เพื่อความสุขอันยั่งยืนและเพื่อสันติสุขของทุกสรรพชีวิต สัมผัสวิถีชีวิต ร่วมประเพณีท้องถิ่น สนทนาธรรม ทำบุญและแบ่งปันกับชาวทิเบต นำการเดินทางและภาวนาโดยรศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทิเบต ผู้จาริกแสวงบุญด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ในทิเบต 18 วัน 80 กิโล และ 11 วัน รอบภูเขากงโบ้ ผู้ริเริ่มโครงการพระศานติตารามหาสถูปเพื่อสันติภาพของโลก

สถานที่จะไปเยือนได้แก่ นครลาซา เมืองหลวงของภูมิภาคปกครองตนเองของทิเบต เป้าหมายของการจาริกแสวงบุญ เมืองเซทัง ต้นกำเนิดของอารยธรรมทิเบตภาคกลาง ทะเลสาบนัมโซและเขตชนเผ่าเร่ร่อน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาซา

รูปแบบการเดินทาง เน้นการเรียนรู้ และการภาวนาร่วมกับชาวทิเบตเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการจาริกแสวงบุญ

ค่าใช้จ่าย 70,000 บาท รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-เฉิงตู-ลาซา-กรุงเทพ ค่าเดินทางในทิเบต ค่าทำวีซ่า ค่าชมสถานที่ ค่าประกันการเดินทาง ค่าที่พักทุกวัน ค่าอาหาร (บางมื้อ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป พุทธสถานตามแนวพุทธศิลป์ทิเบตที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมนำให้เกิดพลังแห่งความดีงามในสังคมและเพื่อเยียวยาจักรวาลที่เสียสมดุลย์จากการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

โปสเตอร์ ตอนนี้ขอรับได้แล้วที่ 1000tara@gmail.com โทร. 087 829 9387,083 3008119
ธรรมสวัสดีครับ น่าสนใจอย่างยิ่ง แต่ว่าท่านครับ ปี พ.ศ.ที่ลงในประกาศข้างบนเป็น 2554 ครับผม ...ตอนแรกเข้ามาอ่านคิดว่าเป็นกระทู้เก่าแล้ว เพราะผมไม่ได้เข้ามานาน แต่พออ่านเนื้อความข้างล่างจึงเห็นว่าน่าจะลง พ.ศ. ของปีก่อนนะครับผม/ธรรมสวัสดีครับ


 3,833 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย