เชิญชวนจาริกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย เนปาล ช่วงวันสิสาขบูชา 30พ.ค.-6มิ.ย.

 มาสเตอร์เจอร์นี    26 เม.ย. 2555

หากสนใจร่วมเดินทางไปกับคณะ โทรหาคุณต้อง 081-9082445


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• มองต่างอย่างมีธรรม ธรรมะวัยรุ่น

• วิธีให้เพื่อการครองใจ - พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

• พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล

• เพลง พระรัตนตรัย - เปาวลี พรพิมล

• 07 (18/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคบ่าย)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย