ประวัติ-คาถาสมเด็จโต

 lc-kukko    17 เม.ย. 2555

                                   คาถาสมเด็จโต
                       เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย โชคลาภ

ประวัติเจ้าประคุณสมเด็จโต

     เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า สมเด็จโต แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ท่านชื่อว่าเป็นสมเด็จ ๕ แผ่นดิน คือเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) และมรณภาพลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) สิริรวมอายุ ๘๔ ปี มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติ (การศึกษา) และปฏิบัติ และยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมแก่กล้า เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

      มนต์คาถาที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำนั้น มีหลายบทด้วยกัน แต่ละบทล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์และมีฤทธิ์อานุภาพแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้


                       คาถาขอบุตร ขอทรัพย์
                       ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
                       อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวาฯ

มนต์คาถาบทนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ใช้บริกรรมเพื่อปลุกเสกพระสมเด็จวัดระฆังฯ เป็นคาถาเสริมบารมี เสริมทรัพย์ ผู้ใดหมั่นสวดภาวนาทุกวันจะเกิดสิริมงคลแก่ตน บริกรรม ๑๐๘ จบ ทุกวันติดต่อกัน ๓ เดือน ผู้ที่ปรารถนาบุตร ปรานาโภคทรัพย์ จะได้สมดังปรารถนา

                       คาถาคุ้มครองภัย
                       โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
                       โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตละจิตตัง นะมามิหังฯ

ก่อนจะอาราธนาพระสมเด็จห้อยคอ ให้ยกพระขึ้นพนมไว้ในมือ แล้วบริกรรมคาถาบทนี้่ ๓ จบ เป็นการอาราธนาคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้คุ้มครองปกปักรักษาให้ปราศจากอันตรายทั้งปวง


                                               ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาชีวิต นึกถึงธรรมะ คิดถึง พุทธะดอทคอม
                                                                       www.พุทธะ.com


ที่มา : หนังสือ "สวดมนต์สามัญประจำบ้าน หน้าที่ ๑๓๙-๑๔๐" สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์


 4,182 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย