ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา “หัวใจแห่งปัญญาเพื่อการหลุดพ้น”

 1000stars    17 มี.ค. 2555

มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา “หัวใจแห่งปัญญาเพื่อการหลุดพ้น”
คำสอนหลักของ “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” นำบรรยายและภาวนาโดย อาจารย์บรูโน นัว
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555
ณ บ้านมูลนิธิพันดารา ลาดพร้าว 11

“ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” เป็นพระสูตรที่มีชื่อเสียงและเข้าใจง่ายที่สุดบทหนึ่งในพระพุทธศาสนามหายาน การได้ปฏิบัติและศึกษาพระสูตรนี้ยังความปีติเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามพระสูตรมีคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดและซับซ้อนที่สุดในบรรดาคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า

อาจารย์บรูโน นัวจะมาค้นคว้าไปกับเราเกี่ยวกับคำสอนเหล่านี้ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งวัน เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเราจะนำเอาความเข้าใจพระธรรมที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัตินี้มาใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราด้วย

การศึกษาและปฏิบัติในหนึ่งวันจะประกอบด้วยการฟังการบรรยาย การคิดใคร่ครวญ ปฏิบัติสมาธิ และเสวนา บรรยายภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย

ลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com โทร 087 829 9387; 083 300 8119
ไม่เก็บค่าลงทะเบียน ท่านสามารถบริจาคค่าร่วมกิจกรรมได้ตามกำลังศรัทธา กรุณานำอาหารว่างและ/หรืออาหารกลางวันมารับประทานร่วมกัน

กำหนดการ

9.30 น. ลงทะเบียน
9.45 น. ทำสมาธิ
10.00 น. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
11.30 น. ซักถาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ศึกษาและอภิปราย (ต่อ)
14.30 น. ซักถาม
15.00 น. สวดพระหฤทัยสูตรร่วมกัน
15.30 น. อุทิศบุญกุศล
   
 4,250 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย