สงกรานต์งานบุญ พระพุทธศาสนา ปิดทองผูกสีมา วัดสุนทรประดิษฐ์ (หลวงปู่แขก)

 mankind  

สงกรานต์งานบุญมหาศาล งานประวัติศาสตร์
มาร่วมงานสนุกสนานหรรษา สงกรานต์นิมิต ตั้งต้นชีวิต ปีใหม่ไทย...
วันที่ 5 - 15 เดือนเมษายน (เดือน 5 ไทย) พ.ศ.2555
เชิญร่วมบุญปิดทองฝังลูกนิมิต
ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ (หลวงปู่แขก) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
วัตถุมงคลหลวงปู่แขก เกจิอาจารย์อายุ 90 ปี....รุ่นยิ้มรับลาภยศ ปีหัวเราะ ห้า ห้า ห้า ห้า ห้า
----มีมีดทรงเดช ชนะมาร---
โทร. 08 6441 9552 (พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี)


• 111(26/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ห่วงหนี้(หนังสือกรรมลิขิต)

• อธิบายการเจริญมรรค - พระอาจารย์ต้น_05092020

• วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

• 139 (30/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย