วิปัสสนา...ภาวนาสู่ความพ้นทุกข์
 หัวหอม   11 ม.ค. 2555

ตามลิงค์นี้ครับ http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2360456
 3,589 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย