ดาวน์โหลด หนังสือ "สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม" ที่แปลเป็นภาษาจีน โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

 yajai    10 ม.ค. 2555

ดาวน์โหลด หนังสือ"สอนแม่หัดปฏิบัติธรรม" ที่แปลเป็นภาษาจีน โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง


คลิ๊ก => http://www.namjaidham.net/book/B/b18-e003-02.pdfที่มา : http://www.namjaidham.net   
อ่านและดาวน์โหลด *รวมหนังสือ* อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง *ทั้งหมด*


คลิ๊ก => http://www.namjaidham.net/forum/index.php?topic=208.0


http://www.namjaidham.net


• วัดนาคกลาง วรวิหาร

• กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ

• พระอาจารย์ต้นสวดรตนปริตร

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อุบัติในภัททกัปนี้

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย