ขอทราบข้อธรรม และผลของกรรม

 manopk   22 ธ.ค. 2554

การที่นักการเมืองก็ดี คนที่เลือกฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็ดี ใส่ร้ายกัน ตู่กัน ด่ากัน เสียดสี เยาะเย้ย ถากถาง ทิ่มแทง เชือดเฉือนซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมแตกแยก เป็นสังฆเภทหรือไม่ ผู้ประพฤติดังกล่าวมีผลกรรมเป็นฉันใด ต้องรับกรรมใดบ้าง ทำอย่างไรเขาเหล่านั้นจึงจะเลิกพฤติกรรมดังกล่าว


ที่มา : สภาผู้แทนราษฎร/Socail network


 เปิดอ่านหน้านี้  2851 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย