ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนอานิสงส์ถวายจีวร

 กัณฑกะ  

การทำบุญด้วยการถวายจีวร

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายจีวรแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า

เมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภยันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้

อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงาม และสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง

ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ
www.youtube.com/witsanutripprasert


• "นี้แหละทุกข์กายทุกข์ใจ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• "การทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• การเสี้ยมสอน (มหิลามุขชาดก)

• โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6

• หลวงพี่แตงโม ตอน...วันแม่
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย