ถามเรื่อวเวลาของยามวิกาล

 minibear    12 มิ.ย. 2554

ช่วงเวลา ของยามวิกาลนี้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
๑.ยาวกาลิก ของฉันที่พระรับประเคนแล้ว เก็บและฉันได้แค่เช้า-เที่ยงวัน ได้แก่ อาหาร
แม้นมก็จัดเป็นอาหารที่ประณีต
๒.ยามกาลิก ของฉันที่พระรับประเคนแล้ว เก็บและฉันได้แค่เช้า-วันรุ่งขึ้น เช่น น้ำปานะ
ที่ทำจากผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่าลูกมะตูม ไม่สุกด้วยไฟ กรองไม่ให้มีกาก
๓. สัตตาหกาลิก ของฉันที่พระรับประเคนแล้ว เก็บและฉันได้แค่ ๗ วัน เช่น น้ำผึ้ง
น้ำอ้อย น้ำมันสกัดต่างๆ เนยใส
๔. ยาวกาลิก ของฉันที่พระรับประเคนแล้ว เก็บและฉันได้ตลอดชีวิต ได้แก่ ยาทั่วไป
จาก หัว ใบ ราก ผล แม้แต่เกลือ
***หากกาลิกต่างๆผสมกันให้ปรับลงกาลิกที่มีอายุน้อยกว่า
ด้วยคำถามว่ายามวิกาลคือตั้งแต่เวลาเท่าไหน่ถึงเท่าไหร่ ตอบว่า หลังเที่ยงจนถึงก่อนฟ้าสางของวันใหม่ เรียกว่า วิกาล
นมกล่อง น้ำนมถั่วต่างๆ น้ำฝักทอง ไมโล โอวัลติน ไม่ใช่น้ำปานะ น้ำข้าวต้ม หรือน้ำแกงจืด จัดว่าเป็นอาหาร ดื่มหลังเที่ยงไม่ได้


 4,119 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย