สัจจบารมี เมตตาบารมี อธิษฐานบารมี โดย ดร สนอง วรอุไร

 aMANwalking    9 มิ.ย. 2554

สัจจบารมี
- สัจจะและความสำคัญของสัจจะ
- สัจจบารมีของพระโพธิสัตว์
- สัจจบารมีของพระอัครสาวก
- สัจจบารมีของพระสาวกภิกษุและฆราวาส
- สัจจบารมีของผู้บรรยาย
- สัจจบารมีของคนโบราณ
- มีสัจจะดีอย่างไร

เมตตาบารมี
- การทำงานของจิต
- การพัฒนาปัญญาของมนุษย์
- พระสุวรรณสาม
- เมตตาอุปบารมี
- เมตตาปรมัตถบารมี
- การสั่งสมบารมี
- ประสบการณ์ของผู้บรรยาย
- ย้อนดูตัวเอง
- อานิสงส์ของเมตตา
- ประโยชน์ของเมตตา
- เมตตาเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่
- เมตตาของเทวดา
- เมตตาของเดรัจฉาน

สัจจบารมี เมตตาบารมี อยู่ในไฟล์เดียวกัน คือ SajjaMetta.pdf เชิญดาวน์โหลดไปอ่านจากลิ้งก์ข้างล่างได้เลยครับ อนุโมทนาสาธุครับ

อธิษฐานบารมี
- เรื่องราวเกี่ยวกับอธิษฐานบารมี
- อธิษฐานที่กำกับด้วยธรรมอื่นๆ
- อธิษฐานที่เจือด้วยอกุศล
- ทำอย่างไรให้อธิษฐานแล้วสมปรารถนา
- อธิษฐานของพระมหาโพธิสัตว์
- ตัวอย่างพระโพธิสัตว์ในประวัติศาสตร์ไทย
- ประสบการณ์ของท่านอาจารย์สนองกับจิตสมาธิ
- ถามตอบปัญหาธรรม

อธิษฐานบารมี อยู่ในไฟล์ atittanbaramee.pdf
เชิญดาวน์โหลดไปอ่านจากลิ้งก์ข้างล่างได้เลยครับ อนุโมทนาสาธุครับ

http://board.palungjit.com/f13/สัจจบารมี-เมตตาบารมี-อธิษฐานบารมี-โดย-ดร-สนอง-วรอุไร-230885.html
 3,627 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย