เชิญปฏิบัติธรรม

 หัวหอม    6 พ.ค. 2554

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา สำหรับผู้สูงวัย(ส.ว.)


ขอเชิญบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิง อายุ 55 ปี ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรงพอสมควร สามารถดูแลตัวเองได้ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ อาคารปฏิบัติธรรม พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
เลขที่ 3 ถนนกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-368-3991
Website : www.watpahsunan.org
facebook: aj.mitsuo


กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2554

ครั้งที่ 1: 13 – 15 พฤษภาคม
ครั้งที่ 2: 10 - 12 มิถุนายน
ครั้งที่ 3: 8 - 10 กรกฎาคม
ครั้งที่ 4: 12 - 14 สิงหาคม
ครั้งที่ 5: 9 - 11 กันยายน
ครั้งที่ 6: 14 - 16 ตุลาคม
ครั้งที่ 7: 11 - 13 พฤศจิกายน
ครั้งที่ 8: 9 - 11 ธันวาคม
 4,171 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย