แจกซีดีธรรมโลกุตระ วัดเจริญธรรม ถ้ำภูตอง จ.ลพบุรี (ฟรี ให้ธรรมะเป็นทาน) จัดส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์คับ

 bkksaraburi    13 เม.ย. 2554

ผมเพิ่งไปปฎิบัติธรรมที่วัดเจริญธรรม ถ้ำภูตอง จ.ลพบุรี วันที่ 11-19 มีนาคม 2554

หลวงพี่ในวัดนี้ให้ผมไรส์เสียงเทศน์ของหลวงพ่อเสวก ตั้งแต่เสียงเทศน์แรกจนถึงปัจจุบัน

ไรส์ใส่ดีวีดี มา 5 แผ่น ครบทุกไฟล์เรยคับ ผมก็เคยทำซีดีธรรมโลกุตระของหลวงพ่อเสวกแจก

เปนทาน 200 แผ่น ส่วนตัวผมเองนั้นเคยบวชพระที่วัดนี้ เลยได้ปฎิบัติอย่างจิงจัง ผมรับสัจจะ

วันละ 6 ชั่วโมงตอนบวชนะคับ แต่หลังๆ รับแค่ 4 ชั่วโมง ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับกรรมที่ผม

เองได้รับ ผมเลยเริ่มปฎิบัติธรรมอย่างจิงจัง เพื่อค้นหาอารมณ์และตัวกระทำ ที่เปนสาเหตุแห่ง

ทุกข์ ผมเคยตาจะบอด ผมเองผ่าตัดดวงตามาถึง 7 ครั้ง มีครั้งนึง ภาวนาพุทโธ เกิดเห็นตัวเองนั่ง

สมาธินุ่งขาวห่มขาวอยู่ในถ้ำหลวงพ่อดอกบัวขาว ผมเลยถวายสัจจะไป 100 ชั่วโมง หลังจากผม

ปฎิบัติไปเรื่อยๆ เหมือนตัวเองได้คลี่คลายอารมณ์และตัวกระทำของตัวเอง และค้นหาสาเหตุของ

สิ่งที่ตัวเองเปนอยู่ ตอนนี้ดวงตาของผมดีขึ้นมากแล้วคับ ใครอยากรุประสบการณ์จากการปฎิบัติ

ธรรม โทรมาคุยแลกเปลี่ยนกันได้คับ หรือถ้าอยากได้เสียงธรรมโลกุตระ ของหลวงพ่อเสวก ผม

ยินดีไรส์ซีดี แจกเปนทานคับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคับ นี่เบอโทผม 080-1064836

อีเมลล์ bkksaraburi@hotmail.com

ชื่อแบงค์นะคับ

หมายเหตุ ใครได้รับซีดีธรรมโลกุตระไปแร้ว กรุณาอย่านำไปจำหน่ายนะคับ ถ้าจะทำแจก

เป็นทานผมก็ขออนุโมทนาบุญด้วยคนคับ
แจกเป็นทานคับ อยากให้ทุกคนปฎิบัติธรรมกันคับ


ตอนนี้ไม่มีทุนในการจัดส่งซีดีแล้วนะคับ มีคนสนใจเป็นจำนวนมาก ผมจะเสียค่าจัดส่งในแต่ละคนประมาณ 40 บาท จึงขอให้ส่งค่าจัดส่งมาตามที่อยู่นี้ก่อนนะคับ
เมื่อได้รับค่าจัดส่งแล้ว จะจัดส่งซีดีให้ทันทีคับ

ปล.ไม่เคยคิดจะขายธรรมโลกุตระนี้ เพียงแค่อยากให้ทุกคนหันมาปฎิบัติธรรมกันคับ

ตอนนี้ได้จัดส่งซีดีสำหรับคนที่สนใจซีดีธรรมโลกุตระ ของหลวงอาเสวก จันทปัญโญ
ตามที่ท่านได้ส่งจดหมายมาแล้วนะคับ
สำหรับคนที่ได้รับแล้ว กรุณาอย่านำไปจำหน่ายนะคับ


รูปยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายนะคับ


.


.


 3,643 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย