เชิญฟังพระอ.ไพศาล วิสาโล "การกำจัดความโกรธ" 17.30-20.30น 18เมษ54

 kaveebsc    12 เม.ย. 2554

เชิญฟังพระอ.ไพศาล วิสาโล "การกำจัดความโกรธ" 17.30-20.30น 18เมษ54

เชิญฟัง พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล บรรยายธรรม "การกำจัดความโกรธ"
18 เมษายน 17.30-20.30 น. โครงการตวันธรรม
ที่โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ บางรัก โทร 022360361
ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเชิญทานเครื่องดื่ม ของว่าง

สาธุ ขออนุโมทนากับพระอาจารย์ ท่านเจ้าภาพ
และทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดธรรมบรรยายเป็นธรรมทานนี้
อีกทั้งผู้สนใจฟังและศึกษาปฏิบัติธรรมทุกท่านครับ   
ขออนุโมทนากับผู้ตั้งกระทู้ด้วยครับ


• กระบวนการของ "ฌาน"

• วิธีทำนาที่ประเสริฐ

• มหาชนบท ๑๖ ในสมัยพุทธกาล

• ...ความอยาก...

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย