24-4-54 @ 13-16.00 น. ยุวพุทธฯบางแค ขอเชิญฟังบรรยายธรรม "สุขในทุกข์"

 kaveebsc   7 เม.ย. 2554

24-4-54 @ 13-16.00 น. ยุวพุทธฯบางแค ขอเชิญฟังบรรยายธรรม "สุขในทุกข์"


ยุวพุทธฯ บางแค ขอเชิญฟัง

บรรยายธรรมพิเศษโครงการ “จิตใสใจสบาย”

โดยพระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง

เรื่อง “สุขในทุกข์” สนุกสนาน เบาสมอง และง่ายๆ นำไปใช้ในชีวิตจริงได้

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา 13.00- 16.00 น.

ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ซอยเพชรเกษม 54 เขตภาษีเจริญ กทม.

สำรองล่วงหน้า โทร 02 4552525 ต่อ 0

และรับสื่อธรรมะ รับประทานของว่างหลังจบงาน ฟรี

ขออนุโมทนากับท่านพระอาจารย์ เจ้าภาพจัดงาน เจ้าหน้าที่ยุวพุทธฯ

และท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกๆท่านครับ

 เปิดอ่านหน้านี้  3014 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย