อา.3เมษา54@13.00 พระอ.มิตซูโอะ คเวสโก ไปบรรยายธรรมที่วัดปทุมวนาราม

 kaveebsc    31 มี.ค. 2554

อา.3เมษา54@13.00 พระอ.มิตซูโอะ คเวสโก ไปบรรยายธรรมที่วัดปทุมวนาราม

ศาลาพระราชศรัทธา ข้างๆพารากอน ใครสะดวกแวะไปฟังดูนะครับ

และยังได้ไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุอย่างใกล้ชิดด้วยครับ

สาธุ ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม

และขออนุโมทนากับท่านพระอาจารย์

ท่านเจ้าภาพ และผู้ร่วมดำเนินการงานธรรมทานนี้ทุกๆท่านครับ

สาธุ สาธุ สาธุ
สาธุ


 3,673 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย