พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญเรียนพระอภิธรรม

 pookmainz   25 มี.ค. 2554

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเรียนพระอภิธรรม หลักสูตรอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

อำนวยการสอนโดย พระครูธรรมธรไพรัช วรโท

วันจันทร์-ศุกร์ ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือ ภาคค่ำ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
เริ่มวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมพุทธสมาคมฯ ถ.พระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สอบถามได้ที่ โทร.๐๒-๒๘๑-๙๕๖๓ - ๔ กด ๑๒๒
 เปิดอ่านหน้านี้  3053 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย