เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ สวนเวฬุวัน พุทธมณฑล วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

 สุมล    18 ม.ค. 2554

 สมาชิกเว็บธรรมะไทย ได้เรียนเชิญอาจารย์อิทธิ
มาบรรยายธรรม และอบรมปฏิบัติ "อริยสัจจ์๔" มีฌาน 4 เป็นบาท พร้อมการปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ

ณ ศาลาแปดเหลี่ยมที่ "สวนเวฬุวัน" สวนใผ่ พุทธมณฑล
พุทธมณฑลสาย 4

ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

09.00 - 12.00 น.
เจริญปัญญาวิมุติ ในอริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
และเจริญเจโตวิมุติ ในสมาบัติ 9

12.00 - 13.00 น.
ทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
คุณดำรงค์และครอบครัว นำอาหารหวานคาว และเครื่องดื่มมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านครับ

13.00 - 14.00 น. สนทนาธรรม

14.00 - 16.00
เจริญปัญญาวิมุติ ในอนัตตลักขณสูตร มีฌาน 4 เป็นบาท
และจิตตกรีฑา เพิ่มอินทรีย์ 8 ให้แก่กล้า


สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด
มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

คุณเสงี่ยม....โทร 082-2243654

คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897
.    


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• Peaceful Night 💜 Deep Sleep Music 528Hz | Calm Magic Meditation Music

• อานาปานสติ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• สพฺพธานํ ธมฺมธานํ ชินาติ ให้ธรรม ชำนะซึ่งการให้ทั้งปวง

• สุทฺธ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ ความบริสุทธิ์ ความไม่บริสุทธิ์เฉพาะตน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย