ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียว 7-9 มกราคม 2554

 สุมล    1 ม.ค. 2554

 เชิญร่วมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่
7-9 มกราคม 2554

ณ สวนนายต่อ
ห่างที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว 3 กิโลเมตร


ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน

04.30-05.00 น. ตื่นนอน
05.00-07.00 น.อริยสัจ 4 มีฌาน 4 เป็นบาท
07.00-09.00 น. ทานอาหารเช้า – อาบน้ำ
09.00-12.00 น. จิตตกรีฑา ( ฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8 ) 14 ขั้นตอน
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. อนัตตลักขณสูตรมีฌาน 4 เป็นบาท
16.00-18.00 น. อาหารเย็นและอาบน้ำ
18.00-20.00 น. วิโมกข์ 3-8 , สมาบัติ 3
20.00-23.00 น. สนทนาธรรม ถาม – ตอบปัญหาต่าง ๆ
23.00-04.30 น. นอน

กางเต๊นท์รับลมหนาว


รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ผู้สนใจติดต่อโทร. 089 – 766 – 2373. .    
สถานที่


• 142(3/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ๓๔.ปางห้ามพยาธิ

• สนุกดีศรีสงกรานต์

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ๖๕.ปางโปรดองคุลิมาลโจร

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย