ขอพระไตรปิฎก

     

พระไตรปิฎก ของ ฉบับเถรวาท มีเยอะแล้ว

อยากจะรู้ว่าใครมีพระไตรปิฎก ฉบับ มหายาน บ้าง สามารถดาวโหล์ดได้ที่เว็บไหนบ้าง

อยากทราบครับ

ขอความกรุณาท่านเว็บมาตรเตอร์ด้วยครับ

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง ไม่รู้เขาไม่รู้เรา รบหมื่นครั้งก็แพ้หมื่นครั้งนะครับ

คงไม่มีใครเกิดอกุศลจิตนะครับ ผมแค่อยากทราบว่าพอหาได้ที่ไหนบ้าง
พระไตรปิฎกฉบับที่คงคำสอนไว้ดีที่สุด คือ ของเถรวาทนี่แหละครับ

ส่วนฝ่ายมหายาน ก็แต่งแต้มเติมนั้นเติมนี่เข้าไป ตัดทอนเนื้อหาบ้าง

ถ้าอยากจะได้จริงๆ แนะนำให้ไปหาดู ที่ลัทธิหนึ่งแถวปทุมธานี (ที่ไหนหว่า) น่าจะมีอ่ะนะวัดโพธิ์แมนคุณาราม
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1

วัดเทพพุทธาราม
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1

ศูนย์กลางข้อมูลพุทธศาสนามหายาน
http://www.buddhayan.com/?p=home

http://mindcyber.com/home/


พระสูตรของเว่ยหล่าง
http://community.thaiware.com/lofiversion/index.php/t323333.html


เวปศูนย์กลางข้อมูลพระธรรมสูตรและพระไตรปิฏกมหายานในประเทศไทย
[url]www.mahaparamita.com[/url]


เวปพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสาวก
[url]www.relicsofbuddha.com [/url]
[url]www.relicsofbuddha.com[/url]

อนุโมทนา


เวปศูนย์กลางข้อมูลพระธรรมสูตรและพระไตรปิฏกมหายานในประเทศไทย
http://www.mahaparamita.com

เวปพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสาวก
http://www.relicsofbuddha.com
http://www.relicsofbuddha.com


ขอบคุณนะครับ

ความจริง ทราบอยู่แล้วว่าแต่งเติม แต่รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะครับ


ท่านพญามาร ขอรับ

รู้สึก"หนัก"ไหมขอรับ
บ่าซ้ายแบก"เขา"
บ่าขวาแบก"เรา"
วางลงเสียเถอะครับ จะรู้สึกเบา
พยายามกระทำ"กิจ"ของ"เรา" ให้บรรลุ
ช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นบ้าง ตามควร
นั่นคือ"วิถีแห่งพุทธ" ที่แท้

ขออภัยนะขอรับ หากทำให้รู้สึกขัดเคืองไปบ้าง
ด้วยความหวังดีขอรับจาก
"พยายามกระทำ"กิจ"ของ"เรา" ให้บรรลุ
ช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นบ้าง ตามควร
นั่นคือ"วิถีแห่งพุทธ" ที่แท้"

เพราะเหตุนั้นผมเลยต้องรู้ว่า ฝ่ายตรงข้ามคิดอย่างไรเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา จึงต้องศึกษาเพื่อ "ช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นบ้าง ตามควร นั่นคือ"วิถีแห่งพุทธ" ที่แท้


 3,856 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย