การบนอย่างถูกวิธี กับตาเจ้าที่ ยายเจ้าที่ และ ภูมิเทวดา ทำอย่างไรครับ ขอส่งมาที่ Mail เลยนะครับด่ว

     

การบนอย่างถูกวิธี กับตาเจ้าที่ ยายเจ้าที่ และ ภูมิเทวดา ทำอย่างไรครับ ขอส่งมาที่ Mail เลยนะครับด่วนครับขอด่วนมากๆๆเลยนะครับ ที่ mail ขอบคุณครับ   
เออ เมล์ผม pungponnat@hotmail.com นะครับ


• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• ๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

• นาฏมวยไทย ประเพณีไทย

• บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | Dhammacakkappavattana Sutta - 转法轮经 17 นาที [HD]

• ๓.ปางตัดพระเมาลี

• 02 (09/04/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมียศ"

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย