การบนอย่างถูกวิธี กับตาเจ้าที่ ยายเจ้าที่ และ ภูมิเทวดา ทำอย่างไรครับ ขอส่งมาที่ Mail เลยนะครับด่ว

     

การบนอย่างถูกวิธี กับตาเจ้าที่ ยายเจ้าที่ และ ภูมิเทวดา ทำอย่างไรครับ ขอส่งมาที่ Mail เลยนะครับด่วนครับขอด่วนมากๆๆเลยนะครับ ที่ mail ขอบคุณครับ
เออ เมล์ผม pungponnat@hotmail.com นะครับ


ถ้าถามพุทธ จะได้คำตอบว่า บน มาจากคำว่า ติดสินบน เพื่อเป็นของแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่อยากได้ เมื่อยังมีความอยากได้อะไร ก็ให้สร้างเหตุปัจจัยเตรียมพร้อมเพื่อรองรับผลที่อยากได้นั้น แล้วใช้ความเพียรพยายามและอดทน รวมถึงความไม่ประมาท ไปพร้อมๆกัน จนกว่าจะได้ผลสำเร็จตามความอยากได้อันนั้นด้วยตนเอง ให้เกิดความมั่นใจว่าจะทำผลสำเร็จอันนั้นด้วยตนเองได้ เรียกได้ว่าพุทธสอนให้คนมีอำนาจที่จะทำผลให้สำเร็จด้วยตนเอง

ดังนั้นการบนบานขอผลที่เราอยากได้จากสิ่งอื่น จึงเกิดจากความไม่มั่นใจว่าเราจะทำผลสำเร็จนั้นได้ด้วยตนเอง จึงขอจากสิ่งภายนอกอื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักพุทธศาสนา จึงต้องถามพราหมณ์ เพราะเป็นศาสนาที่สอนให้ขอจากสิ่งอื่นที่คนคิดว่ามีอำนาจมากกว่าตน
แต่หากว่ายังมีความเชื่อเรื่องของอำนาจอื่นนอกตัวเอง ก็ควรจะคิดได้ว่า หากเราเป็นคนดีทำอะไรก็เป็นแต่เรื่องกุศล และท่านเจ้าที่ เจ้าทาง ตายาย ทั้งหลายที่เราเคารพ ก็คงจะเป็นเจ้าที่ที่มีจิตใจดี ไม่งั้นคนคงไม่ไปกราบไหว้ขออะไรต่ออะไร ดังนั้น ถ้ามีจิตใจดี ก็คงต้องรู้ว่า เราเป็นคนดีหรือไม่ ท่านก็คงจะให้ผลดีแก่เราเอง โดยที่เราไม่ต้องไปติดสินบน อย่าไปเอามาตรฐานของเราไปตัดสินท่านว่า ท่านจะรับสินบนก่อนแล้วถึงจะดลบันดาลผลให้ เหมือนกับเราที่เมื่อทำอะไรก็ต้องการผลตอบแทน เพราะถ้าท่านๆสิ่งศักดิ์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีจิตใจดี แล้วนั้น ท่านย่อมให้ผลดีแก่คนดีด้วยการไม่ต้องการผลตอบแทนเช่นกัน

ฝากไว้ให้ชาวพุทธ คิดทบทวนกันดู นะครับ


ขออนุโมทราคุณมอร์คะ


สาถุ สาถุ


อนุโมทนาค่ะ


ขออนุโมทนาครับ คุณmor


 3,837 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย