คุณแม่ฝากถามหาวัด ที่มีลักษณะตามนี้ค่ะ

 nukoala    17 ธ.ค. 2553

อยากรบกวนถามพี่ๆ ว่ามีวัดไหนบ้างที่มีลักษณะ

1. มีพระที่ปฏิบัติดี เรียบง่าย สมถะ

2.ไม่มีส่งปลูกสร้าง หรูหรา เกินความจำเป็น

3. สถานที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก

ขอบคุณค่ะ

   
วัดเขากระแจะ จังหวัดจันทบุรีค่ะ


• วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

• "ทานกับความตระหนี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• อนัตตลักขณสูตร (ฉบับสวดมนต์แปล) ที่มา วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี

• อาฏานาฏิยปริตร ฉบับเต็ม (สมเด็จพระญาณสังวร)

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ๓.ปางตัดพระเมาลี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย