โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 1-15 ม.ค.54 อ.เมือง นครปฐม สำนักธัมโมทยะ

 kaveebsc    16 ธ.ค. 2553

โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 1-15 ม.ค.54 อ.เมือง นครปฐม สำนักธัมโมทยะ


โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ณ สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ
45/1 หมู่4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง นครปฐม 73000
E-mail address: dhammodaya@yahoo.ca

หลักสูตรฝึกอบรมเมตตาและวิปัสสนากรรมฐาน
โดย พระอาจารย์เองตะกะ
ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554
(มีล่ามแปล)


พระวิปัสสนาจารย์ : พระอาจารย์ เองตะกะ
ค่าใช้จ่าย : ฟรี เชิญบริจาคตามจิตศรัทธา
ติดต่อ :
คุณศิริรัตน์ รัชตะพงศ์ธร : 08-1-7958045
คุณแม่ชีสุนีย์ ฤทธิสุข : 08-3-2967030
คุณรภานัน วิภาตะโยธิน : 08-1-8109632
อีเมล์ : dhammodaya@yahoo.ca

ประวัติพระอาจารย์
พระอาจารย์ อู เองตะกะ ( Sayadaw U Inndaka) หรือ พระอาจารย์ เชมเย ไม (Chanmyay Myaing Sayadaw)
พระอาจารย์เข้าสู่ร่มกาสาวพัศน์ตั้งแต่อายุยังน้อย บวชเป็นสามเณร เมื่อท่านยังเป็นสามเณรอยู่นั้น
ท่านได้ศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนากับพระอาจารย์ชื่อดังชาวพม่าหลายรูป รวมถึงกับอดีตพระอาจารย์ใหญ่
มหากานดายอง แห่งเมือง อมรปุระ ( the late Mahagandhayon Sayadaw in Amarapura)
หลังจากที่ท่านได้สอบผ่านในระดับ ธัมจริยะ (ซึ่งเป็นระดับการเรียนสูงสุดของพระสงฆ์ในประเทศพม่า)
ท่านได้สอนปริยัติธรรมอยู่ประมาณ ๒-๓ ปี หลังจากนั้นจึงเข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปัฏฐาน๔ ภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ใหญ่เชมเย สยาดอ (สยาดอ อู ชนกภิวังศ์)
ซึ่งหลังจากนั้น พระอาจารย์ใหญ่เชมเย สยาดอได้มอบหมายหน้าที่ให้ท่านเป็น เจ้าอาวาส
ประจำสาขาเชมเย เย้กต้า ที่เมืองมอบี้ ทำหน้าที่ดูแลและะสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้มาปฏิบัติ
ทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติ

ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ( ค.ศ. 2005 ) พระอาจารย์ อู เองตะกะ ได้เปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานของท่านเอง
โดยใช้ชื่อว่า สำนักวิปัสสนาเชมเย ไม ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง

พระอาจารย์ อู เองตะกะได้ถูกเชิญให้ไปสอนที่ มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นประจำทุกปี

ตารางเวลาการปฏิบัติ
Retreat’s schedule

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 / 1st January 2011
09:00 hrs ลงทะเบียน / Register
09:30 hrs กล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติ / แนะนำการใช้สถานที่ / แนะนำการปฏิบัติเบื้องต้น
Welcome meditators / Introduce the place / Basic Instruction
10:00 hrs อาราธนาศีล9 /Asking for 9 precepts
แนะนำการปฏิบัติ /Meditation Instruction
11:00 hrs อาหารกลางวัน / Lunch
12:00 hrs พักผ่อน / Rest
13:00 hrs เดินจงกรม – นั่งสมาธิ / Walking and Sitting Meditation
17:00 hrs น้ำปานะ / Refreshment
18:00 hrs เดินจงกรม / Walking Meditation
21:30 hrs พักผ่อน / Rest
วันอาทิตย์ที่ 2 – วันศุกร์ที่14 มกราคม 2554 / 2nd -14th January 2011
04:00 hrs ตื่นนอน / Wake up
04:30 hrs นั่งสมาธิพร้อมกันในห้องปฏิบัติธรรม
Group sitting at the meditation hall
เดินจงกรม – นั่งสมาธิ /Walking and Sitting Meditation
06:30 hrs อาหารเช้า /Breakfast
08:00 hrs เดินจงกรม – นั่งสมาธิ / Walking and Sitting Meditation
11:00 hrs อาหารกลางวัน / Lunch
12:00 hrs พักผ่อน / Rest
13:00 hrs เดินจงกรม – นั่งสมาธิ / Walking and Sitting Meditation
17:00 hrs น้ำปานะ / Refreshment
18:00 hrs เดินจงกรม / Walking Meditation
19:00 hrs ธรรมบรรยาย / Dhamma Talk
20:00 hrs เดินจงกรม / Walking Meditation
20:30 hrs นั่งสมาธิ / Sitting Meditation
21:30 hrs พักผ่อน / Rest

วันเสาร์ที่ 15มกราคม 2554 / 15th January 2011

04:00 hrs ตื่นนอน / Wake up
04:30 hrs นั่งสมาธิพร้อมกันในห้องปฏิบัติธรรม /Group sitting at the meditation hall
เดินจงกรม – นั่งสมาธิ /Walking and Sitting Meditation
06:30 hrs อาหารเช้า /Breakfast
08:00 hrs ถาม- ตอบ / Questions and answers ธรรมบรรยาย / Dhamma Talk
อาราธนาศีล5 / Ask for 5 precepts
กล่าวคำขอขมา /Ask for forgiveness
11:00 hrs อาหารกลางวัน / Lunch
กลับบ้าน / Go back home


สาธุ..ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมครับ• ผมรักแม่ครับ แต่ผมทำได้แค่นี้

• "ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะกรรม" (หลวงตามหาบัวฯ)

• วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• Heartleaf Daily Detox Shampoo ✨ ฮาร์ทลีฟ เดลี่ ดีท็อกซ์ แชมพู

• ร่วมสร้างกุฎิพระกรรมฐานวัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย